Landets førende og absolut største professionelle virksomhedsmægler i SMV-segmentet – din garanti for en seriøs formidlingsproces siden 1997.

Trods STORE globale hændelser, stadig stor aktivitet i markedet for salg og køb af virksomhed

Selv efter 2 år med restriktioner under en pandemi og nu den udbrudte krig i Ukraine, er der ikke noget, som tyder på, at det påvirker interessen for salg og køb af virksomhed. Tværtimod.

Covid-19 pandemien påvirkede i den grad hele verden og ændrede hverdagen, som vi kender den. De mange omfattende nedlukninger og restriktioner ændrede spillereglerne for den måde, man driver og udvikler sin virksomhed på.

Derfor har mange ejerledere taget både deres privat- og erhvervsliv op til revision. Pandemien har også påvirket de potentielle købere, der reagerer på de mange nye muligheder, der opstår som følge heraf. Tendensen er blandt andet, at man i stedet for at fortsætte outsourcing til underleverandører i fjerne egne af verden, nu kigger på at insource produktion til underleverandører i vores egen del af verden for dermed at få bedre kontrol med leverancer af vitale komponenter til industrien.

De globale hændelser er selvfølgelig ikke uden omkostninger for virksomhederne, der arbejder med at få styr på de stigende energipriser, urimeligt høje fragtomkostninger og de kraftigt stigende priser på råvarer. Alligevel er udfordringerne ikke noget, som påvirker ordretilgangen negativt hos de kunder, vi arbejder med. Ligesom det heller ikke påvirker antallet af både små og store transaktioner, som vi løbende gennemfører.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en af de største udfordringer

Selvom alt bliver dyrere, så er det ikke de stigende energi-, råvare- og fragtpriser, der vækker størst bekymring hos landets virksomhedsejere.

Manglen på arbejdskraft er derimod en stor udfordring, som virksomhedsejerne har levet med i en længere periode. Derfor fokuserer mange ejerledere på at implementere avanceret automationsteknologi i produktionen, da det vil løse mange af udfordringerne i forhold til manglen på kvalificeret, ligesom det vil øge kapaciteten.

Investering i og implementering af ny teknologi kræver ikke kun en økonomisk investering, men også en stor indsats af både ejerlederen og alle medarbejdere.

Mange ejerledere er et sted i livet, hvor de føler, at tiden er inde til en ny person på posten

Og fordi mange ejerledere er et sted i deres liv, hvor de egentlig hellere vil bruge tid på at planlægge næste fase af deres liv fremfor at arbejde med udvikling og implementering af ny teknologi, vælger mange ejerledere at sætte deres virksomhed til salg.

Dermed får en ny ejer adgang til at kunne udnytte den stærke position, virksomheden har opbygget i markedet. Kombineret med de kompetencer og den erfaring, der er opsamlet gennem virksomhedens levetid, udgør markedspositionen et stærkt og bæredygtigt grundlag for den fremadrettede drift og udvikling.

Dette er en af flere vægtige årsager til, at mange ejerledere sætter deres virksomhed til salg og tydeliggør, hvorfor det er så attraktivt at købe en veletableret virksomhed lige nu.