UDVIKLING OG SALGSMODNING

UDVIKLING ELLER SALGSMODNING – HVAD ER FORSKELLEN?

Står man overfor en udviklings- eller en salgsmodningsopgave? Ofte bliver disse opgaver forvekslet med hinanden, og det bør ikke være tilfældet, da opgaverne faktisk er vidt forskellige.

Forretningsudvikling er baseret på en nøje tilrettelagt udviklingsplan, der har til formål, at understøtte de daglige processer og arbejder henimod opnåelsen af et solidt forretningsgrundlag.

Salgsmodning er den fase, hvor en virksomhed med en defineret køberprofil for øje, gennemgår og optimerer sit grundlag.

Nedenfor gennemgår vi en række af de områder, man bør forholde sig til ifm. med udviklingen af virksomheden, da disse har direkte indflydelse på virksomhedens salgbarhed og dermed værdi, og derfor ikke må forveksles med salgsmodning.

Er du i tvivl om, hvilken opgave du står overfor, er du velkommen til at kontakte os på 70 20 04 16 eller info@m-plus-a.com.


HVILKEN SELSKABSSTRUKTUR ER DEN RETTE?

Har man den rette selskabsstruktur, som sikrer den nødvendige fleksibilitet ifm. et salg?

Den rette selskabsstruktur forenkler overdragelsen af virksomheden til den nye ejer og sikrer samtidigt sælgeren det bedste afkast.

Hvorvidt man har den rette selskabsstruktur, indebærer overvejelser omkring personligt ejet virksomhed vs. selskab samt overvejelser omkring etableringen af et holdingselskab.

Disse overvejelser bør ske i god tid, da det udløser en karens på 3 år, hvis man ønsker at omlægge en personligt ejet virksomhed til et selskab.

Image

SLANKNING AF BALANCEN

Når vi værdiansætter en virksomhed, ønsker vi i udgangspunktet at arbejde med en soliditetsgrad på 25 %. Dette indebærer derfor ofte, at balancen skal slankes, inden virksomheden overdrages til en ny ejer.

En slankning af balancen afhænger altid af den enkelte virksomhed, men det indebærer ofte en reduktion af tilgodehavender fra salg, samt gæld til pengeinstitutter og ejer virksomheden en ejendom, kan balancen slankes yderligere ved et frasalg af ejendommen til et andet selskab.

Image

ORGANISATIONEN

Afhænger virksomhedens drift i høj grad af ejerlederen, kan det skabe værdi at etablere et mellemlederniveau, eller som et minimum, at uddelegere ansvarsområder til nøglemedarbejdere. I nogle tilfælde giver det også mening at ansætte en professionel direktør.

Uddelegering og klart definerede ansvarsområder er ikke blot vigtigt ifm. et salg. Det kan også have afgørende betydning, hvis en ejerleder, i kortere eller længere tid, ikke kan deltage i driften.

En stærk organisationsstruktur er ikke kun et mål forud for salgsprocessen, men er også til gavn for den daglige drift og har derfor direkte indflydelse på virksomhedens værdi.

Når man skal etablere en bæredygtig organisation, er det en god idé at dokumentere virksomhedens arbejdsgange og -processer. Veldokumenterede arbejdsgange og -processer understøtter ikke alene driften, de understøtter også onboarding af nye medarbejdere og dermed virksomhedens fortsatte udvikling.


ER DER STYR PÅ AFTALEGRUNDLAGET?

Gennemarbejdede og veldokumenterede aftaler og kontrakter understøtter ikke alene stabil drift, de har også afgørende betydning ifm. et salg af virksomheden.

Er der ikke indgået skriftlige aftaler eller kontrakter med nøglekunder eller -leverandører, er det et af de vigtigste områder at have fokus på. Ufuldstændige aftalegrundlag udfordrer driften, og kan være en stor udfordring, når virksomheden skal sælges.

Det er dog ikke altid nok, at der er indgået aftaler og kontrakter med alle kunder og leverandører. Det er også vigtigt at disse kan overdrages til en ny ejer, og her skal man f.eks. være opmærksom på at aftaler indgået med en personligt ejet virksomhed ikke bare kan overdrages til en ny ejer uden genforhandling. Aftaler indgået med et selskab, kan i udgangspunktet overdrages til en ny ejer, dog skal man her være opmærksom på evt. change-of-control klausuler i aftalen. 

Solide og gennemarbejdede aftaler og kontrakter, der uden forbehold kan overdrages til en ny ejer, øger derfor virksomhedens værdi.

Image

SALGSMODNING ER DET SIDSTE SKRIDT

Forretningsudvikling medvirker til at opbygge en solid og veldrevet virksomhed, og processen bør derfor starte tidligt i ejerlederskabet.

Omfanget af en salgsmodning afhænger altid af den enkelte virksomhed, men har man drevet en god udviklingsproces, bliver salgsmodningen en forholdsvis nem proces, hvor man med en defineret køberprofil for øje, gennemgår og optimerer sit grundlag.

Overvejer du at sælge din virksomhed, men er i tvivl om, hvorvidt virksomheden er klar til salg, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 20 04 16 eller info@m-plus-a.com

Image