Køb af virksomhed

Der kan være mange grunde til, at man overvejer at igangsætte en proces med køb af virksomhed. Måske har man gennem en årrække opbygget professionel viden inden for et område og vil nu etablere sig som selvstændig. Måske vil man vækste sin eksisterende virksomhed gennem et strategisk opkøb. Uanset hvilken indgangsvinkel man har til købsprocessen, arbejder vi ud fra en struktureret og professionel tilgang. Ved køb af virksomhed omfatter processen typisk:

 • Interesse i køb af virksomhed
 • Indgåelse af NDA – hemmeligholdelsesaftale
 • Modtagelse af prospekt
 • Ved interesse, dialog med virksomhedsmægleren
 • Fremvisning
 • LOI; forhandling og due diligence

Alle indhentede oplysninger bliver behandlet fortroligt og anvendes udelukkende til at sikre en effektiv og relevant proces. Samtidig behandler vi informationerne om de mange salgsvirksomheder på en hensigtsmæssig og fortrolig måde.

Hvordan en købsproces indledes varierer. I nogle tilfælde kontakter køber os, fordi vedkommende vil registreres i vores system. I andre tilfælde har køber modtaget et salgsbrev med anonymiseret information om en given virksomhed. Ligeledes kan køber have interesse i en af virksomhederne på vores hjemmeside og har derfor udfyldt kontaktformularen.

Image
Uanset hvilken indgangsvinkel en køber kommer med, indeholder vores tilgang til processen en række faser, som illustreret nedenfor. Disse faser beskrives mere detaljeret i det følgende.
Image

Ved du allerede nu, at du vil skrives op som køber? Registrer dig som køber her.


Begynd købsprocessen med en forventningsafstemning og forståelse for forudsætninger og forventninger

Grundlaget for en effektiv købsproces er, at vi har en god forståelse for dine forventninger til og forudsætninger for processen. Er du eksisterende virksomhedsejer med ønske om at gennemføre et strategisk køb af virksomhed? Eller skal du for første gang prøve kræfter med livet som ejerleder? Det er blot en del af den forståelse, vi har brug forud for din købsproces.

Image

Da det er væsentligt at have et godt udgangspunkt for processen, deltager vi gerne gratis i et indledende møde. På det gratis, indledende møde afstemmer vi forventninger og forudsætninger om eksempelvis:

 • Private forhold: Er familien indforstået med det ”nye” liv? Livet som virksomhedsejer er tidskrævende og vil i perioder begrænse den tid, man før har brugt på andre aktiviteter.
 • Økonomi: Er man i stand til at sikre et økonomisk grundlag, der kan finansiere købet.
 • Kompetencer: Har man de nødvendige ledelsesmæssige forudsætninger?
 • Exit-strategi: Hvad er målet med investeringen? Vil man vækste og sælge efter en årrække?

Med det rette grundlag kan den videre proces med køb af virksomhed fortsætte. Det indebærer indgåelse af NDA.


Købsprocessens fundament er NDA’en

For at få adgang til prospektet vedrørende en specifik virksomhed, kræver det, at man underskriver en NDA. NDA står for Non-Disclosure Agreement og betyder oversat til dansk hemmeligholdelsesaftale. I aftalen skriver køber under på, at vedkommende er indforstået med behandlingen af de fortrolige informationer om virksomheden. Dermed er køber afklaret omkring sine rettigheder og begrænsninger, mens sælger har vished for, at de følsomme oplysninger behandles fortroligt.

Foruden NDA’en får man i forbindelse med køb af virksomhed tilsendt et oplysningsskema. Besvarelsen i skemaet sikrer, at køber bliver registreret med de rette præferencer og dermed kun modtager information om relevante virksomheder. Oplysningsskemaet indeholder blandt andet spørgsmål vedrørende:

 • Ønske til branche
 • Ønske til beliggenhed
 • Supplerende information om ønskevirksomheden

Desto mere specifik man er omkring sine krav, desto mere relevant og effektiv bliver processen med køb af virksomhed.

Har du spørgsmål til processen, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.


Modtagelse af relevant information gennem købsprocessen

Som beskrevet findes der flere indgangsvinkler til at blive registreret som køber i vores system. Det betyder, at vi kan kontakte dig gennem den interne søgning eller eksterne søgning. De to former for søgning er beskrevet under Salg af virksomhed. Overordnet adskiller de to typer af henvendelser sig fra hinanden ved, at personer fra den eksterne søgning skal underskrive en NDA, inden materiale kan tilsendes. Potentielle købere, som allerede er registreret i forbindelse med en købsproces, kan modtage materiale, hvis det har interesse.

Salgsmaterialet indeholder alle relevante forhold og områder, som kan have betydning for virksomhedens værdi. Overordnet beskriver prospektet følgende områder omkring virksomheden:

 • Regnskabsmæssige forhold
 • Baggrunden for salget af virksomheden, herunder forventninger til køberprofilen og sælgers fremtidige virke
 • Pris og vilkår for overtagelsen
 • Marked og produkter, blandt andet forretningsgrundlag, produkter/ydelser og markedsposition
 • Virksomhedens potentiale og muligheden for at udnytte synergier

Efter køber har læst prospektet, bliver vedkommende kontaktet af virksomhedsmægleren, der besvarer eventuelle spørgsmål. Ved fortsat interesse i virksomheden kan der tilsendes supplerende materiale og arrangeres en fremvisning.  Da processen med salg af virksomhed oftest skal foregå uden medarbejdere og samarbejdspartneres kendskab, sker fremvisningen efter lukketid.

Forudsat den aktuelle virksomhed passer ind i købers strategiske planer, indledes den afsluttende del af købsprocessen.

Image

Købsprocessens sidste del

Image

Hvis man som køber ønsker at afgive et bud på en virksomhed, udarbejdes en LOI (Letter of Intent), også kaldet en hensigtserklæring. LOI’en har til formål at beskrive og fastholde rammerne for den kommende forhandlingsproces. Dokumentet er medvirkende til at sikre et fælles grundlag for køber og sælger, så forhandlingen indledes med de rette intentioner.

Som led i den afsluttende fase med køb af virksomhed er desuden due diligence. I denne fase af købsprocessen får køber adgang til juridiske og økonomiske dokumenter samt indsigt i andre forhold omhandlende virksomheden. Forskellige relevante analyser foretages, hvilket giver både køber og sælger et godt udgangspunkt for forhandlingen.

Virksomhedsmægleren er en del af hele forhandlingsforløbet med det formål at facilitere og fremme købsprocessen i samarbejde med relevante rådgivere.


Baser købsprocessen på en opkøbsaftale

Som alternativ til ovenstående proces ved køb af virksomhed kan man indgå en opkøbsaftale med os. Ved denne form for købsproces igangsættes et decideret opkøbsprojekt. Baseret på købers krav og ønsker indleder vi en målrettet søgning efter salgsvirksomheder. Ofte henvender vi os til virksomheder uden for den interne database, eksempelvis efter anbefalinger fra vores samarbejdspartnere.

Den typiske proces omfatter:

 • Krav til ønskevirksomheden, eventuelt navngivning af potentielle virksomheder
 • Dialog med ejerne af de relevante virksomheder
 • Relevante virksomheder præsenteres i et mini-prospekt
 • Afklaring af eventuelle spørgsmål, fremvisning
 • Udarbejdelse af LOI; forhandling og due diligence

De juridiske detaljer vedrørende denne købsproces beskrives i aftaledokumentet.


Købsproces eller opkøbsproces

Skal du basere processen med køb af virksomhed på en "standard" købsproces eller indgå en opkøbsaftale? Kontakt os, så vurderer vi sammen, hvilken model der passer ind i dine krav.