Salg af virksomhed

Der ligger mange overvejelser bag beslutningen om at igangsætte processen med salg af virksomhed. Ofte er det et livsværk, som skal overdrages til en ny ejer, og derfor er en styret, professionel tilgang til processen vigtig. Dokumenter som en værdiansættelse og et prospekt er væsentlige elementer i processen, ligesom et stort branchekendskab og adgangen til potentielle købere er afgørende. Baseret på denne overordnede tilgang til arbejdet med salg af virksomhed, arbejder vi struktureret med hver enkelt virksomhed, under hensyntagen til, at alle virksomheder er forskellige og kan have behov for en særlig tilgang. Første fase i en salgsproces vil ofte være et møde mellem den potentielle sælger og en virksomhedsmægler.

På mødet afklares eventuelle spørgsmål og forudsætninger, samt hvorvidt ens virksomhed er en SME eller Smallbiz virksomhed (SME = minimumstransaktionsværdi på over kr. 5 mio. / Smallbiz = minimumstransaktionsværdi på kr. 5 mio. eller derunder). Ligeledes afstemmes forventninger. Mødet er gratis og uforpligtende, men udgør grundlaget for den videre proces.

Vælger man som sælger at igangsætte en salgsproces, udarbejdes der som det første en værdiansættelse. Værdiansættelsen er en kompleks proces, der skal indbefatte virksomhedens potentiale og "de vigtige faktorer". Med udgangspunkt i værdiansættelsen vurderer sælger, om man vil underskrive en mandataftale og dermed fortsætte arbejdet med salget af virksomheden. Igangsættes salgsprocessen, følges et struktureret forløb, der i hovedtræk omfatter:

 • Marketing
 • Formidling
 • Forhandling
 • LOI proces
 • Signing
 • Closing

Den samlede proces er illustreret herunder

  Salg af virksomhed er en omfangsrig proces

  Hvis du allerede nu har spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen,
  så kontakter vi dig hurtigst muligt.


  Værdiansættelsen er fundamentet for en god salgsproces

  Den indledende fase i arbejdet med at sælge en virksomhed indebærer udarbejdelsen af en værdiansættelse. Da værdiansættelsen danner grundlag for det videre forløb med salget af virksomheden, er det ikke uden betydning, hvordan den udarbejdes. Essentielt for processen er at basere virksomhedens værdi på et solidt og dybdegående kendskab til virksomheden. Det indebærer:
  • Virksomhedens historiske udvikling
  • Virksomhedens potentiale
  • De vigtige faktorer
  Værdiansættelsen er afgørende ved salg af virksomhed

  Alle værdiansættelser, som udarbejdes i forbindelse med salg af virksomhed, vurderes i samråd med de øvrige virksomhedsmæglere. Det er medvirkende til at sikre en bred anskuelse af de forudsætninger, der kan have betydning for værdien, deraf virksomhedssalget.

  En dybere gennemgang af processen ved værdiansættelse af virksomhed findes her.

  Næste fase i denne del af salgsprocessen indebærer, at vurderingen af virksomhedens værdi præsenteres for sælger. Hvis vurderingen indfrier forventningerne, kan næste fase med salg af virksomhed indledes efter indgåelse af mandataftale. Med mandataftalen giver sælger sin fuldmagt til, at vi må igangsætte salgsprocessen.

  Hvis vurderingsprisen er lavere, end sælger havde forventet, kan vi tilbyde ydelser med henblik på at optimere virksomheden til en god salgsproces. Forudsætningerne for en god proces ved salg  af virksomhed kan optimeres ved:

  • Salgsmodning
  • Virksomhedsudvikling

  Prospektet skaber indsigten i virksomheden ved virksomhedssalg

  Prospektet udgør salgsmaterialet i forbindelse med et virksomhedssalg. Alle væsentlige forhold og forudsætninger, der har betydning for virksomhedens værdi og fremtid, præsenteres heri. I forbindelse med udarbejdelsen af prospektet, besøger den tilknyttede virksomhedsmægler virksomheden og gennemgår en række relevante spørgsmål. Ofte skal et salg af en virksomhed foregå, uden medarbejdere og samarbejdspartnere/leverandører kender til den aktuelle salgsproces. Derfor arbejder vi altid diskret og i fuld fortrolighed, hvilket typisk betyder, at virksomhedsmægleren besøger virksomheden efter lukketid.

  Som udgangspunkt beskrives følgende områder i prospektet:

  • Regnskabsmæssige forhold
  • Baggrunden for salget af virksomheden, herunder forventninger til køberprofilen og sælgers fremtidige virke
  • Pris og vilkår for overtagelsen
  • Marked og produkter, blandt andet forretningsgrundlag, produkter/ydelser og markedsposition
  • Virksomhedens potentiale og muligheden for at udnytte synergier
  Da processen ved salg af virksomhed afhænger af den pågældende virksomhed, er det ikke nødvendigvis alle punkter, der beskrives. Ligeledes er det heller ikke alle punkter, som er lige relevante.

  Image

  Proaktiv salgsproces med afsøgning af markedet for potentielle købere

  Et væsentligt aspekt, når man skal sælge en virksomhed, er at nå ud til en så bred og relevant målgruppe som muligt. Netop af den grund arbejder vi med flere platforme i forbindelse med salg af virksomhed. Afhængig af den enkelte virksomhed kan der være målgrupper, som skal nås på en ”alternativ” måde.

  Baseret på vores erfaring afsøger vi som udgangspunkt markedet for potentielle, relevante købere ud fra følgende:

  • Intern søgning
  • Ekstern søgning
  • Analog markedsføring
  • Digital markedsføring

  Den interne søgning er baseret på vores database, som består af et enormt antal aktivsøgende købere inden for en meget bred vifte af brancher. Specifikke søgekriterier er medvirkende til at sikre, at de relevante købere selekteres frem. Listen med de selekterede relevante købere valideres efterfølgende af virksomhedsmægleren. Den eksterne

  søgning foretages i en ekstern database, ligeledes med angivelse af specifikke søgekriterier og en nøje validering af de potentielle købere.

  Ved en proces med salg af virksomhed er det væsentligt at validere de potentielle købere, der kontaktes. På den måde sikrer man, at der ikke sendes fortroligt prospektmateriale ud til irrelevante købere. Samtidig er valideringen medvirkende til at skabe en effektiv salgsproces.

  Det er ikke nødvendigvis alle relevante købere, som findes i den interne og eksterne database. Af den grund indebærer en proaktiv salgsproces markedsføring i analoge og digitale medier. Hver uge annoncerer vi med en helsides annonce i en af landets to største aviser - Jyllands-Posten og Berlingske Tidende - hvilket sikrer en landsdækkende eksponering ved salg af virksomhed. Markedsføringen via de sociale medier er ligeledes med til at ramme en bredere målgruppe, end de der findes i den interne og eksterne database.

  Interesserede købere får tilsendt prospektmaterialet på virksomheden. Efter at have læst materialet, kontaktes den potentielle køber af virksomhedsmægleren, som besvarer eventuelle spørgsmål. Hvis kunden ønsker at gå videre i salgsprocessen, arrangeres en fremvisning af virksomheden. Dette sker naturligvis efter lukketid, således medarbejderne ikke får kendskab til processen med salg af virksomheden.

  NDA – NON DISCLOSURE AGREEMENT
  Samtlige købere i den interne database har underskrevet en NDA – hemmeligholdelsesaftale, før de får tilsendt materiale om en virksomhed. I denne forpligter de sig til ikke at videregive eller dele oplysninger om de virksomheder, de modtager information om. På baggrund af NDA’en valideres køberen i henhold til den aktuelle virksomhed, således man sikrer, at information ikke bliver delt unødvendigt.


  Virksomhedssalget - den afsluttende fase

  For den eller de mest seriøse købere i en salgsproces, som ønsker at afgive et bud på virksomheden, udarbejdes en LOI (Letter of Intent – hensigtserklæring). En LOI er et dokument, som har til formål at beskrive og fastholde processen og rammerne for et forhandlingsgrundlag. På den måde opnår man juridisk sikkerhed for, at alle parter går ind til den afsluttende del af salgsprocessen med de rette intentioner.

  Som en del af en LOI og arbejdet med salg af virksomhed er due diligence. I denne fase med salg af virksomhed får køber adgang til juridiske og økonomiske dokumenter samt indsigt i andre forhold omhandlende virksomheden. Efter relevante undersøgelser, har køber såvel som sælger et solidt grundlag for forhandlingen.

  Gennem hele forhandlingsprocessen er virksomhedsmægleren medvirkende til at facilitere og fremme processen i samarbejde med relevante rådgivere.

  Image

  Kontakt os for en gratis og uforpligtende dialog om salgsprocessen

  Overvejer du at igangsætte en proces med salg af virksomhed, er du velkommen til at kontakte os. Vi er altid åbne for et gratis, indledende møde, hvor vi skaber afklaring og afstemmer forventninger.