FØRSTEGANGSKØBERENS UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG OPGAVER VED KØB AF VIRKSOMHED

Kan man som lønmodtager købe en virksomhed og hvad kræver det?

Dette er et spørgsmål vi tit bliver stillet. Hvordan kan man som privatperson finansiere købet af en virksomhed?

Mange kender ikke til de muligheder, der findes for at opnå finansiering til køb af en virksomhed. Derfor vil vi gerne vise et eksempel på en af de modeller, der anvendes af mange stand- alone købere, når de skal købe deres første virksomhed. Hvis du har tænkt tanken, men ikke er kommet videre, fordi det virker som en uoverskuelig opgave, skal du ikke give op. Der findes løsninger for dygtige fag- og forretningsfolk, der ønsker at købe veldrevne virksomheder.
Der findes mange modeller, når man skal finansiere betalingen af en virksomhed. I denne model tager vi udgangspunkt i en pris på 10 millioner kroner. Kontantbetalingen udgør 70%, sælgerfinansieringen udgør 20% og den variable betaling (earn-out) udgør 10%.
Image

Hvis virksomhedens driftsresultat tillader en afvikling, som långiverne kan acceptere, og der er tiltro til virksomhedskøberens kompetencer, skal køberen i denne model blot stille med en kapital på 1.75 millioner kroner* for at købe en virksomhed til 10 millioner kroner.

*Bemærk, at der herudover også skal indregnes midler til dækning af en eventuel udlodning til sælger samt til driftskapitalen.

Image
Image

I Danmark er det ikke det klassiske generationsskifte som dominerer billedet, når virksomhederne skal overgå til nye ejere, og drives videre under deres ledelse.

Som oftest foregår et ejerskifte i Danmark gennem et salg af virksomheden til helt nye ejere, der ikke har en forudgående relation til den virksomhed, de køber. Dette skaber et behov for adgang til finansiering, som tager hensyn til at køberen, i dette tilfælde en privatperson, ofte ikke har den nødvendige kapital til at betale det fulde beløb for virksomheden kontant, og derfor har brug for en finansieringsløsning.

Ved et klassisk generationsskifte, der typisk foretages mellem familiemedlemmer, vil der ofte være mulighed for at arbejde med en successionsmodel. Her er det ikke så meget adgangen til den nødvendige kapital, men mere er et spørgsmål om den arveafgift eller skat, som skal erlægges ved et decideret generationsskifte, altså en overdragelse af aktier til typisk næste generation, der er på agendaen.


Danmark er et ”Ejerleder-land” og derfor har vi en pligt til at gøre en seriøs indsats for, at gøre det muligt for førstegangskøbere, at føre solide små og mellemstore danske virksomheder videre på forsvarlig vis, og derved bevare det store knowhow, og de faglige kompetencer, så man ikke skal starte forfra, men med udgangspunkt i et stærkt grundlag, kan videreudvikle en virksomhed.

Og det er faktisk muligt for førstegangskøbere, at skaffe finansiering til at købe selv forholdsvis store virksomheder, uden selv at være i besiddelse af den fulde kapital. Gennem en kombination af en acceptabel egenkapital, sælgerfinansiering, bankfinansiering og finansiering fra eksempelvis Vækstfonden, er det muligt at sammensætte en løsning, der skaber det nødvendige finansieringsgrundlag og derved muliggør købet af en virksomhed.

En sådan finansieringsmodel indebærer, at førstegangskøberen vil blive vurderet på sin evne til at overtage, videreføre og udvikle virksomheden, så den bevarer sin indtjeningsevne og relevans.

Sammen med køberens profil og forudsætninger, vil virksomhedens struktur, potentiale og historiske resultater også blive gransket og vurderet. Tilsammen vil dette udgøre det endelige beslutningsgrundlag for, om der kan opnås en tilfredsstillende sikkerhed for en succesfuld overtagelse og videreførelse af virksomheden med førstegangskøberen som den nye ejerleder.

Vækstfonden udførte for nogle år siden en undersøgelse, der viste, at kun lidt over 50% af nystartede virksomheder ville eksistere efter 3 år, mens over 90% af ejerledende virksomheder, der blev solgt til en ny ejer, ville være tilbage efter 3 år. Det giver altså god mening, at købe en eksisterende virksomhed i stedet for at starte en helt fra bunden, hvor det i øvrigt også er lettere at skaffe den nødvendige finansiering.

Der findes mange modeller for, hvordan man helt præcist kan finansiere købet af en virksomhed for en førstegangskøber og derfor er det afgørende, at man fra starten involverer kompetente og dygtige rådgivere, med den nødvendige erfaring omkring virksomhedstransaktioner, udarbejdelse af business cases og finansiering.

Sørg altid for at have de rigtige rådgivere med de nødvendige kompetencer og erfaringer med fra starten. Sørg for at din advokat kan forstå alle de kommercielle aspekter og kan dokumentere det gennem en god track-record, og at revisoren har den nødvendige indsigt i og forståelse for de skatte-, regnskabsmæssige og finansielle aspekter.

Udover Tordenskjolds soldater, advokaten og revisoren, er det også en god ide at alliere sig med dygtige kommercielle fagfolk, som kompetente konsulenter og dygtige og aktivt involverede bestyrelsesmedlemmer.

Har du spørgsmål til processen?

Er du førstegangskøber og overvejer du at købe virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende, gratis dialog på 70 20 04 16 - info@m-plus-a.com eller tryk på ”kontakt os”- knappen nedenfor:

Du kan læse mere om den generelle købsproces her

Du kan se alle de virksomheder vi har til salg her

Kontakt os