Værdiansættelse af virksomheden

Hvad er min virksomhed værd? Det er et centralt spørgsmål at kende svaret på i forbindelse med både salg, generationsskifte, rekruttering af en partner, fusionering og kapitalfremskaffelse. Derfor er det vitalt at få udarbejdet en værdiansættelse af virksomheden, der er realistisk og brugbar.

En sådan værdiansættelse skal tage hensyn til alle de forhold og forbehold, der har indflydelse på virksomhedens markedsposition og potentiale. Den historiske udvikling har også betydning, men det er den aktuelle markedsposition og potentialet, en køber investerer sine penge i.

Image

Virksomhedens historiske udvikling, potentialet og ”De vigtige faktorer” er derfor nøgleordene, når vi beregner værdien af en virksomhed. Definitionen af ”De vigtige faktorer” vender vi tilbage til.

Det beløb, en virksomhed er værd, afhænger dog ikke kun af de historiske tal, potentialet og ”De vigtige faktorer”. Den værdi, herunder synergimæssige effekter, en virksomhed vil have for en køber, påvirker også værdiansættelsen.

Har du spørgsmål til processen i forbindelse med værdiansættelse af virksomhed, udfyld vores kontaktformular, så kontakter vi dig hurtigst muligt - gratis og uforpligtende.


Et vigtigt element: Den historiske udvikling

Image

Den historiske udvikling i virksomheden giver ikke et klart billede af virksomhedens udvikling de kommende år, men den er alligevel en vigtig del af værdiansættelsen.

Har en virksomhed eksisteret i mange år, vidner det om, at produkterne er efterspurgte. Udvikler produkterne sig i henhold til markedet, kan man også formode, at virksomheden vil eksistere om 5-10 år.

Det betyder ikke, at en virksomhed med få års historik ikke eksisterer om 10 år. Produkter, ydelser, potentiale og en række faktorer har stor betydning for, hvordan virksomheden vil udvikle sig. Men de historiske tal er i visse tilfælde et udtryk for virksomhedens ballast.

Vores historiske analyse af virksomheden er baseret på de seneste 3 års regnskaber. Værd at bemærke, ikke de offentligt tilgængelige regnskaber. I analysen af de interne regnskaber fokuserer vi blandt andet på, om disse er normaliserede, herunder om der trækkes løn ud til ejerlederen.

En virksomhed kan præsentere gode resultater, men hvis ejerens løn er begrænset, er det noget, som vi har fokus på, når vi beregner værdien af virksomheden.

Har du spørgsmål til processen i forbindelse med værdiansættelse af virksomhed, udfyld vores kontaktformular, så kontakter vi dig hurtigst muligt - gratis og uforpligtende.


Et vigtigt element: "De vigtige faktorer"

”De vigtige faktorer”, som vi kalder dem, dækker over alle de områder i en virksomhed, der kan påvirke den aktuelle og fremtidige drift. Og dermed værdien af virksomheden.

Grundlæggende omfatter ”De vigtige faktorer” følgende:

 • Forretningspotentiale
 • Organisationsstruktur
 • Ledelse
 • Produkter og immaterielle rettigheder
 • Leverandører
 • Geografiske markedsområder og kundegrundlag
 • Historik – resultater
 • Supply Chain
 • Produktionsapparat
Image

I relation til ovenstående er det blandt andet relevant at vide, om kundegrundlaget er baseret på kontrakter eller ad hoc salg? Er kunderne loyale? Afsætter virksomheden sine produkter til flere markeder og brancher? Sidstnævnte har betydning for, hvor modstandsdygtig virksomheden er i krisetider.

Afsætter virksomheden sine produkter til flere brancher, er man mindre sårbar overfor branchespecifikke udsving.

En stor andel af kontraktbaserede kunder vil have en positiv indflydelse på virksomhedens værdi, da disse kunder genererer en stabil omsætning. En stor andel af ad hoc baserede salg vil i nogle tilfælde have den modsatte effekt.

Den organisatoriske og ledelsesmæssige struktur har afgørende betydning for, hvor nemt det er for en ny ejer at overtage den daglige drift og udvikling af virksomheden. Er virksomheden afhængig af, at ejerlederen har sin faste gang i virksomheden? Er virksomhedens nøglepersoner interesserede i at fortsætte i virksomheden under en ny ejer? Går den daglige drift i stå, når ejeren træder ud af døren, vil det afspejle sig i værdiansættelsen af virksomheden.

Ovenstående er blot nogle af de spørgsmål, det er værd stille sig selv, når man overvejer at få udarbejdet en værdiansættelse af virksomheden.

I ”Min virksomhed” har vi udarbejdet en tjekliste over de områder, som har indflydelse på prissætningen af virksomheden. Du kan downloade Min virksomhed her.

Det er vigtigt at understrege, at tjeklisten ikke er krav, men blot har til formål at give en forståelse for de faktorer, der har indflydelse på værdien.

Har du spørgsmål til processen i forbindelse med værdiansættelse af virksomhed, udfyld vores kontaktformular, så kontakter vi dig hurtigst muligt - gratis og uforpligtende.


Et vigtigt element: Potentialet

Image

Hvordan er virksomhedens forudsætninger for også at eksistere om både 10 og 15 år? Det er et væsentligt aspekt at vurdere, når man skal beregne værdien af en virksomhed.

Virksomhedens budgetter for det indeværende år samt de kommende tre års budgetter er væsentlige i den sammenhæng. Forventninger til fremtiden og en strategisk plan for, hvordan man realiserer målene, er afgørende. Men det er ikke alt.

Vi vurderer også virksomhedens produkter og ydelser i henhold til blandt andet den samfundsmæssige og teknologiske udvikling. Understøtter produkterne udviklingen? Er det muligt at udvikle produkterne, således de bliver mere konkurrencedygtige?

At den historiske udvikling ikke kan stå alene, understreger vurderingen af potentialet. Man kan præsentere gode historiske resultater, men hvis produkterne har en ”udløbsdato”, vil det påvirke værdiansættelsen negativt. Selvom de historiske resultater er gode.

Har du spørgsmål til processen i forbindelse med værdiansættelse af virksomhed, udfyld vores kontaktformular, så kontakter vi dig hurtigst muligt - gratis og uforpligtende.

At værdiansætte en virksomhed er ikke en proces for model-evangelister, men forbeholdt kompetente
virksomhedseksperter med praktisk erfaring fra virksomhedsdrift og virksomhedsmægling.


Hvordan værdiansætter man en virksomhed: 3 perspektiver

Efter at have analyseret de interne regnskaber, vurderet ”De vigtige faktorer” i relation til virksomheden samt potentialet, vurderer vi virksomhedens værdi i henhold til tre perspektiver:

 • BASIS: Stand-alone værdien er den pris, som virksomheden er værd, hvis man udelukkende fokuserer på de værdier og det potentiale, som virksomheden rummer på det aktuelle tidspunkt. Der tages ikke hensyn til eventuelle synergier og strategiske forhold.
 • BASIS + SYNERGI: En værdiforøgelse baseret på synergier påvirker værdien, da en sammenlægning af processer og ressourcer med en anden virksomhed vil optimere driften.
 • BASIS + SYNERGI + STRATEGI: En værdiforøgelse som følge af strategiske fordele, eksempelvis opnåelse af en position på et marked man ikke tidligere har været i stand til at etablere sig på, vil påvirke vurderingsprisen. Det samme vil adgang til lukrative kunde- og leverandørkontrakter.
Image

Har du spørgsmål til processen i forbindelse med værdiansættelse af virksomhed, udfyld vores kontaktformular, så kontakter vi dig hurtigst muligt - gratis og uforpligtende.

Offentligt tilgængelige regnskaber og simple modeller er ikke i stand til at belyse de synergimæssige fordele, der kan være ved en overtagelse. Værdiansættelse af en virksomhed er en kompleks proces, som kræver kompetente virksomhedseksperter med praktisk erfaring fra virksomhedsdrift og virksomhedsmægling.


Når du har købt en værdiansættelse

Når du køber en værdiansættelse hos os,  begynder processen med et møde, hvor vi blandt andet gennemgår virksomheden og får udleveret det materiale, vi skal benytte til at udarbejde værdiansættelsen af virksomheden.

Værdiansættelsen af virksomheden udarbejdes dernæst af den mægler der har besøgt din virksomhed, og vil slutteligt blive gennemgået og godkendt af vores interne værdiansættelsespanel, inden vi præsenterer dig for værdiansættelsen.

Værdiansættelsen overdrages i et værdiansættelsesnotat, hvor værdien af din virksomhed præsenteres, baseret på de mest kendte værdiansættelsesteknikker, som f.eks. DCF, Normalindtjeningsmetoden mv. Desuden indeholder værdiansættelsesnotatet en oversigt over det anvendte materiale samt evt. forudsætninger, der danner grundlaget for værdiansættelsen.


Kontakt os for en gratis og uforpligtende dialog om værdiansættelse af din virksomhed

Hvis du overvejer at få udarbejdet en værdiansættelse af din virksomhed, deltager vi gerne i en gratis og uforpligtende indledende dialog. Så du kan få afklaring på dine spørgsmål.