Værdiansættelse af virksomheden

Når vi er i dialog med virksomhedsejere, der overvejer at sælge deres virksomhed, har brug for kapitalfremskaffelse eller måske står overfor en fusion, er det første spørgsmål altid ”Hvad er min virksomhed værd?” 

Det er et helt naturligt og relevant spørgsmål, men der findes desværre ikke et entydigt hurtigt svar. Alle virksomheder er forskellige og virksomheders værdi afhænger af en lang række faktorer, der alle skal belyses og analyseres, inden man kan svare på spørgsmålet.

Derfor starter vi altid med at udarbejde en værdiansættelse, hvor samtlige elementer, der har indflydelse på værdien af virksomheden indgår. Dette inkluderer, i tillæg til de historiske tal, en analyse af de ”vigtige faktorer”, samt virksomhedens potentiale, der tilsammen sikrer et retvisende billede af virksomhedens markedsværdi.

Image

HISTORIKKEN KAN IKKE STÅ ALENE

Historikken er et udtryk for virksomhedens hidtidige evne til at skabe efterspørgsel på produkter og ydelser, samt levere resultater. Gode regnskabstal, vidner om en virksomhed, der har været i stand til at følge med markedets efterspørgsel, og i nogle tilfælde, måske endda defineret markedet.

Men er det en garanti for, at virksomheden også kan levere efterspurgte produkter og ydelser om 10 år? Er virksomheden klar til fremtidens udfordringer og / eller muligheder?

Nogle virksomheder står måske overfor store investeringer i produktionsapparatet fordi det marked de opererer i, står overfor et paradigmeskifte, mens andre f.eks. kigger ind i problemer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

I tillæg til de historiske tal, er det derfor vigtigt også at forholde sig til en lang række fremadskuende områder, som vi har defineret som ”vigtige faktorer” samt virksomhedens potentiale. Tilsammen er dette medvirkende til at vurdere grundlaget for virksomhedens fortsatte drift og udvikling.


DOKUMENTATION AF DE VIGTIGE FAKTORER

De vigtige faktorer består af alle de områder af virksomhedens forretningsgrundlag, der har indvirkning på den daglige drift. Dette inkluderer f.eks. kunder, leverandører, ledelsen og produktionsapparatet.

Fordi forretningsgrundlaget har så afgørende betydning for en virksomheds værdi, vil de fleste virksomheder med fordel kunne investere i at udarbejde en veldokumenteret beskrivelse af de enkelte faktorer og deres betydning for forretningsgrundlaget.

En veldokumenteret beskrivelse indebærer bl.a. en klar opdeling af profitcentre, så man tydeligt kan se, hvilke af virksomhedens forretningsområder, der er profitable og hvorvidt nogle af virksomhedens produkter f.eks. fra et produktions- eller salgsmæssigt perspektiv er afhængige af andre produkter.

Opbygningen i ledelsesstruktur og organisation er også af betydning for værdiansættelsen. En virksomhed, der kan fungere og opretholde driften, uafhængigt af ejerlederens tilstedeværelse, har en højere værdi, sammenlignet med en virksomhed, der i høj grad er afhængig af ejerlederen. 

I en forhandlingssituation findes der modeller der kan anvendes i situationer, hvor en virksomhed, i høj grad, er afhængig af ejerlederens tilstedeværelse. Her kan der f.eks. laves aftaler om, at den afgående ejerleder skal fortsætte i virksomheden i en given overgangsperiode, hvorved overdragelse af viden kan sikres.

End videre afhænger virksomhedens værdi også af grundlaget for kunde- og leverandørforhold. Er grundlaget baseret på kontrakter, styrkes værdien, hvorimod et grundlag baseret på relationer og ad-hoc aftaler trækker værdien ned.

Helt grundlæggende gælder det, at jo stærkere et forretningsgrundlag er, desto højere er værdiansættelsen.

Image

KONKURRENCEDYGTIG I FREMTIDEN?

Selvom en virksomheds produkter og ydelser er efterspurgte i dag, er det ikke ensbetydende med, at det også forholder sig sådan om 10 år.

Det er derfor vigtigt at virksomheden er i stand til tilpasse sig nye teknologier og ændringer i markedets efterspørgsel.

Derudover spiller virksomhedens evne, til at tiltrække og fastholde de nødvendige ressourcer, også en afgørende rolle for virksomhedens eksistensgrundlag, deraf værdi.

Dette er blot nogle af grundene til, at potentialet også er et vigtigt element i værdiansættelsen af en virksomhed.


KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE DIALOG

Ovenstående beskrivelser er ikke udtømmende, ligesom ingen virksomheder er identiske.

Ønsker du en dialog om værdiansættelse af din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os på 70 20 04 16 - info@m-plus-a.com eller tryk på knappen nedenunder og kontakt os – det er gratis og helt uforpligtende.

Kontakt os