Landets førende og absolut største professionelle virksomhedsmægler i SMV-segmentet – din garanti for en seriøs formidlingsproces siden 1997.

Små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv

Virksomhederne i SMV-segmentet genererer halvdelen af det samlede årlige resultat for alle virksomheder og beskæftiger mere end halvdelen af alle fuldtidsansatte i Danmark.

Det er derfor vigtigt, at de kompetencer, som findes i de små og mellemstore virksomheder, forankres og føres videre til en ny generation, når den nuværende ejerleder ønsker at sælge sin virksomhed og dermed overlade ansvaret til en ny ejer.

Det er i alle involverede parters interesse, at en virksomhedsoverdragelse sker så effektivt som muligt. En virksomhedsoverdragelse er i princippet ikke en kompliceret proces, men der er nogle områder, hvor både sælger og køber har en afgørende rolle i at sikre en professionel proces.

Det starter fra allerførste dag, man tager roret i en virksomhed

Som ny ejerleder kan man med fordel bygge virksomheden op på et grundlag, der både danner det bedste grundlag for drift og udvikling af virksomheden og det optimale udgangspunkt for et salg af virksomheden, når man kommer så langt i processen. Dette også selvom et salg ikke er aktuelt før mange år ud i fremtiden.

Grundlaget skal blandt andet baseres på velbeskrevne arbejdsgange og -processer, en oversigt over profitcentre og en hensigtsmæssig selskabsstruktur. Et godt grundlag er ikke kun relevant i forbindelse med et salg, men er også med til at skabe en velfungerende organisation med stor værdi gennem hele virksomhedens levetid.

Et andet meget væsentligt område, man bør stræbe efter, er at gøre virksomheden uafhængig af ejerlederen.  Ansvarsfordeling og uddelegering af ansvar og opgaver er blandt midlerne til at nå målet. Hvis der er for stor afhængighed af ejerlederen og for mange kompetencer forsvinder med ejerlederen, forringes virksomhedens værdigrundlag væsentligt.

En virksomhed, der er uafhængig af ejerlederen, er dermed ikke kun en gevinst for ejerlederen og det udbytte, vedkommende kan forlade virksomheden med, men er også en stor fordel set i samfundsøkonomisk perspektiv. Fordi viden og kompetencer ikke forsvinder med ejerlederen, ligesom arbejdspladser og den årlige indtjening til samfundet bibeholdes.

Sæt fødderne rigtigt fra starten

Der er mange grunde til at overtage en af de mange velfungerende virksomheder i SMV-segmentet, hvis man vil etablere sig som selvstændig. Eksempelvis er det kun 54 % af alle nyopstartede virksomheder, der eksisterer efter 3 år, mens det samme gør sig gældende for 90 % af de ejerledere, der har overtaget en etableret virksomhed.

Foruden at være afklaret i forhold til brancheinteresser og egne forudsætninger for at drive en virksomhed, er det vigtigt at være opmærksom på de muligheder, der er for at finansiere købet af en virksomhed. Indgåelse af et partnerskab eller et samarbejde med Vækstfonden er nogle af de finansieringsmuligheder, der findes. Det er heller ikke unormalt at gøre brug af bank- eller sælgerfinansiering.

Desto bedre man som køber er forberedt, jo bedre forudsætninger har man for at videredrive en veletableret virksomhed.

Forankring af viden, ekspertise og kompetencer

I sidste ende er både sælgers og købers forberedelse en gevinst for den danske økonomi og et stort antal arbejdspladser, hvor alle parter profiterer af den forankrede videnkapital, der hermed kan videreføres i den fortsatte drift og udvikling af de danske SMV virksomheder.

Overvejer du at sælge eller købe en virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om de forberedelser, du med fordel kan gøre dig for at optimere din proces.

Telefon: 70 20 04 16

Mail: info@m-plus-a.com