Landets førende og absolut største professionelle virksomhedsmægler i SMV-segmentet – din garanti for en seriøs formidlingsproces siden 1997.

Virksomhedernes kompleksitet og forventninger til potentialet øger kravene til sælgers rolle

Det er langt fra sjældent, at køber stiller krav til sælger om at forblive i virksomheden i en kortere årrække efter et salg. Derfor er det en god ide at forberede salget i god tid.

Virksomhederne, som vi arbejder med, bliver i stigende grad mere komplekse og rummer solide potentialer, hvilket påvirker det beløb, en køber skal betale for en virksomhed. Det leder ofte til spørgsmålet ”Kan potentialet realiseres, eller betaler jeg for noget, som jeg ikke kommer til at få fuldt udbytte af?”

Potentialet skal være realistisk, og det er også altid hensigten, når vi i forbindelse med udarbejdelsen af en værdiansættelse fremskriver udviklingen. Muligheden for at bibeholde et normalt driftsniveau er medvirkende til, at man kan realisere potentialet – ofte har sælger en betydelig rolle heri.

I de tilfælde, hvor sælger ikke har haft fokus på at gøre sig selv undværlig i den daglige drift samt i de relationer, der danner det kommercielle grundlag, dels i forhold til kunderne og dels i forhold til leverandører og partnere, bliver nogle gange tvunget til at deltage i driften over en kortere eller længere periode for at sikre at grundlaget er til stede.

Ligeledes kan en variabel betalingsmetode komme på tale i de tilfælde, hvor prisskiltet er præget af en større fremskrivning af potentialet. Her er earn-out en brugbar model, idet den sikrer, at sælger på denne måde står på mål for den forventede udvikling og udbytte.

Modellen er ingen garanti for køber, men vil i mange tilfælde resultere i en vis form for sikkerhed.

Et glidende ejerskifte fordeler beløbet, der skal betales

En anden form for sælgerfinansiering er at gennemføre et glidende ejerskifte. Modellen, der indebærer, at overdragelsen og betalingen bliver fordelt over en årrække, betyder, at køber ikke skal finansiere hele købet på gang.

Et glidende ejerskifte åbner ligeledes for muligheden, hvor den afgående ejerleder kan have en rolle i virksomheden i overdragelsesperioden.

En hurtig exit kræver, at grundlaget skal være på plads, når virksomheden overdrages til køber

Hvis man som sælger vil forlade virksomheden efter en kort overdragelsesperiode, men stadig ønsker at opnå den højest mulige værdi for virksomheden, er det afgørende at have det operationelle og organisatoriske grundlag på plads.

Ansvarsfordeling og uddelegering af opgaver et vigtigt område at være opmærksom. Ideelt set skal virksomheden kunne drives uden ejerlederens tilstedeværelse. Det indebærer selvsagt, at eventuelle mellemledere og/eller nøglemedarbejdere har en solid viden om og forståelse for virksomheden, kunderne, leverandørerne og øvrige interessenter.

Det afgørende er i sidste ende, at virksomheden kan bibeholde sin normale drift.