Landets førende og absolut største professionelle virksomhedsmægler i SMV-segmentet – din garanti for en seriøs formidlingsproces siden 1997.

Sælg, køb eller udvikl virksomhed med størst mulig succes

Det bedste resultat ved formidling og udvikling af virksomhed kræver, at alle relevante forhold håndteres præcist og professionelt.

En virksomheds fremtidige succes er ikke kun en følge af den aktuelle markedsposition og tidligere udvikling. Virksomhedens kommercielle kontraktgrundlag, produkterne og deres livscyklus samt organisationsstrukturen har sammen med historikken afgørende betydning for virksomhedens evne til at udnytte det fulde potentiale.

For både salg, køb og udvikling af virksomhed gælder det nemlig, at de ikke er isolerede processer, men derimod områder, som i høj grad er påvirket af den strategi og de forretningsprocesser, som ligger til grund for virksomhedens position og fremtidige udviklingsmuligheder.

Derfor er det afgørende at basere hele forretningsgrundlaget på en solid og visionær strategi, der tager højde for udviklingen, driften og virksomhedens struktur. Det skaber den ultimative værdi for både sælger og køber.

Hvordan du opnår det bedst mulige udbytte af arbejdet med virksomhedens strategi, kan du læse mere om her.

Udvikling og en holistisk tilgang skaber succes

Hos Virksomhedsbørsen as ved de, at denne omfattende tilgang danner det optimale grundlag for salg, køb og udvikling af virksomheder, som de har beskæftiget sig med siden 1997.

I nogle tilfælde kræver virksomhedsudvikling rekruttering af en ny ressource eller tilførsel af ekstra kapital. Virksomhedsbørsen as varetager begge opgaver. Hvordan rekruttering kan gøre en forskel for virksomheden, kan du læse her.

Hvordan du søger ekstra kapital til din virksomhed, finder du indsigt i her.

Den holistiske tilgang til arbejdet afspejler Virksomhedsbørsen as’ motto: ”Det er mæglerens fornemste opgave at værne om både sælgerens arv og køberens fremtid”. Mottoet, Virksomhedsbørsen as’ vision og mission samt det grundlag, de arbejder ud fra, kan du læse meget mere om her.

Salg, køb og udvikling, kom godt i gang med FIAG