Landets førende og absolut største professionelle virksomhedsmægler i SMV-segmentet – din garanti for en seriøs formidlingsproces siden 1997.

Med en verden i voldsom forandring og et uroligt aktiemarked, giver det så mening at investere sin opsparing i en SMV-virksomhed fremfor i aktier?

Over en årrække er det med et solidt grundlag og de rette forudsætninger muligt at øge værdien af en SME-virksomhed betydeligt. Set i et langsigtet perspektiv er der derfor god mulighed for solide afkast.

Aktieinvestering er blevet det nye ”sort”, særligt under Covid-19 pandemien, hvor interessen for aktier og obligationer har været stødt stigende. Muligheden for gode afkast på både kort og lang sigt er fristende, men der er ingen garantier – for som investor har man ingen mulighed for at påvirke aktiemarkedet.

Som alternativ til aktieinvestering er investering i en SMV-virksomhed. Et alternativ, der kan få opsparingen til at vokse betydeligt, mens man i et langt større omfang selv har indflydelse på det afkast, man opnår. På både kort og lang sigt.

Værdien af investeringen i en SMV-virksomhed kan forøges betydeligt

For at opnå succes som investor i en mindre virksomhed er der selvsagt nogle forudsætninger, der skal være på plads. Grundlæggende skal man som investor kunne forstå og forholde sig til virksomhedens forretningsgrundlag, ligesom man skal kunne undvære et større beløb i en årrække. Typisk vil man skulle investere mellem 500 tusinde kroner og 5 mio. kroner.

Bliver man investor/partner i en veletableret og rentabel virksomhed med en god historik i et marked med potentiale for vækst, er det muligt at øge omsætningen markant, dermed også virksomhedens værdi ved et exit i tillæg til de løbende afkast.

Køber man sig eksempelvis ind i en virksomhed, som omsætter for 4 til 6 mio. kroner årligt, vil man, forudsat at der er et solidt forretningsgrundlag og et marked med potentiale til stede, potentielt kunne fordoble sin investering. Afhængig af forudsætningerne vil dette ofte tage en årrække, hvorfor man skal være indstillet på, at en sådan investering er langsigtet, typisk med en tidshorisont på 3 og 6 år.

Trenden er positiv og fremtiden ser lys ud for danske SMV-virksomheder

I mange år har tendensen været, at industrien har outsourcet mange af deres underleverandøropgaver til fabrikker i Asien og Østeuropa. Den nuværende situation med høje fragtpriser, leverancesikkerhed og den teknologiske udvikling, hvor automatisering gennem robotter betyder, at de danske virksomheder er konkurrencedygtige på pris, har ført til, at mange kunder langsomt vælger at insource deres produktion til underleverandører i Danmark.

Denne tendens er med til at styrke forretningsgrundlaget og forudsætningerne for danske SMV-virksomheder, deres fremtidige udvikling og potentiale.

Klarhed over alle detaljer

Fordi man ikke ”bare” kan trække sine investerede midler ud af en virksomhed, er det vigtigt at have styr på en række forhold relateret til virksomheden og selve investeringen. Udarbejdelsen af en værdiansættelse er et væsentligt punkt, ligesom man skal have afklaret, hvor længe ens penge som minimum skal stå i virksomheden.

Ejeraftaler og klausuler er ligeledes et vigtigt område. Derfor anbefaler vi altid, at man involverer sine rådgivere (revisor, advokat og pengeinstitut) i processen, da vi ikke yder advokatbistand eller økonomisk rådgivning.

Man er dog velkommen til at kontakte os, hvis man har spørgsmål eller ønsker at høre om de muligheder, vi kan tilbyde.