Grundet den nuværende situation med COVID-19 er alle seminarer udsat til slut august 2020.

Når samfundet igen er normaliseret, og vi har fastsat nye datoer for de kommende seminarer, opdaterer vi dette her.

Seminarer om salg, køb og udvikling af virksomhed

Brug vores seminarer til at forberede dig på processen med salg, køb og udvikling af virksomhed

I løbet af året afholder vi to forskellige typer seminarer, som begge er gratis, i hele landet. Seminarerne omhandler de to vigtigste områder i forbindelse med salg, køb og udvikling af virksomhed.

Det indebærer et seminar, som fokuserer på værdi/køb/salg, samt et seminar, der beskæftiger sig med virksomhedsudvikling og exit-strategi. På hvert seminar bliver de forskellige områder belyst af rådgivere, herunder advokat, revisor og pengeinstitut, som hver især har en afgørende funktion i forløbet.

Ligeledes vil en af vores egne ejerskiftespecialister deltage ved arrangementerne og bidrage med indsigt i den rolle, virksomhedsmægleren og -konsulenten har i forhold til emnet ved seminaret, ’Værdi/køb/salg’ eller ’Virksomhedsudvikling og exit-strategi’.

Tilmelding til seminarer om salg, køb og udvikling af virksomhed

Tilmelding

Kommende seminarer samt program og tilmelding finder du her.

Klik her for program og tilmelding

Seminarer om værdi, køb og salg

Seminar I: Værdi/køb/salg

Dette seminar beskrives bedst som basis-seminaret, der fokuserer på værdiansættelsen af virksomheden samt de 'vigtige faktorer', der dels afgør værdien af virksomheden, og dels vurderer om virksomheden er klar til salg, eller den skal gennemgå en salgsmodning eller udviklingsproces, før den kan sælges til den optimale pris.

Alle foredragsholdere kommer i deres indlæg ind på alle de kommercielle, organisatoriske, juridiske, økonomiske og finansielle forhold, der er relevante for salg og køb af virksomhed set fra deres perspektiv. Det klæder alle seminardeltagere godt på, når de skal tage stilling til denne store og afgørende beslutning, det er at sælge eller købe en virksomhed.

Image

Seminar II: Virksomhedsudvikling og exit-strategi

Dette seminar er et godt supplement til det første seminar, værdi/køb/salg, fordi du får et godt indblik i, hvordan du skaber det optimale grundlag for udviklingen af din virksomhed, samt hvordan du på en hensigtsmæssig måde kan udarbejde din exit-strategi, så den er baseret på den overordnede forretningsstrategi og dermed kan danne rettesnor og fokus for udviklingen af virksomheden.

Netop spørgsmålet om exit-strategien berøres, så der skabes en god forståelse for denne disciplin, der korrekt udført kan få stor indflydelse på både værdien af virksomheden og salgbarheden.

Igen, sikrer foredragsholderne med deres indlæg, at alle relevante forhold beskrives, så seminardeltagerne både kan ruste sig til selve udviklingsprocessen såvel som de forberedende øvelser, der skal foretages, når du skal gøre dig klar til tiden efter rollen som ejerleder.

Seminarer om virksomhedsudvikling og exit-strategi

Rådgiverpartnere med ekspertise og lokalt kendskab

Vi har valgt, at Ejerskifte Dream Teamet skal bestå af lokale rådgivere med erfaring og indsigt i forretningsområdet og ejerskifte, fordi et efterfølgende samarbejde mellem dig som deltager og en eller flere af de pågældende rådgivere dermed kan foregå lokalt, og derudover har både advokaten, revisoren og pengeinstituttet et solidt kendskab til og en god forståelse for lokalsamfundet.

Ejerskifte Dream Team

Foredragsholderne ved seminarerne består altid af advokat, revisor, pengeinstitut og virksomhedsmægler, hvilket udgør det, som vi kalder Ejerskifte Dream Teamet. Det skyldes, at disse rådgivere tilsammen er i stand til at varetage og gennemføre absolut hovedparten af alle de elementer, som et ejerskifte består af. Der kan være spørgsmål af teknisk karakter, hvor man må involvere tekniske, faglige kapaciteter og specialister. Men Ejerskifte Dream Teamet kan bidrage med alle de grundlæggende elementer og den rette indsigt i ejerskifteprocessen.

Ejerskifte Dream Teamet, som gæster dit lokal- eller nærområde, når vi afholder seminar eller workshop, er ikke det samme i hele landet. Derimod består teamet ved hvert arrangement af en advokat, revisor og et pengeinstitut fra lokalområdet. Alle er de nøje udvalgt med udgangspunkt i vores samarbejde med rådgiverpartnere i hele landet. Du kan læse mere om vores rådgiverpartnere på siden for 'Rådgiverpartnere'.


Kombiner et seminar med FIAG og få et bedre overblik og en dybere indsigt

Hvis du har spørgsmål til det at sælge, købe eller udvikle en virksomhed, og hvis du eventuelt gerne vil vide mere om, hvordan du definerer og implementerer en hensigtsmæssig exit-strategi, så kan du med fordel gøre FIAG til en del af processen.

FIAG er vores gratis, indledende sparring til dig i forbindelse med salg, køb og udvikling af virksomhed. Det vil være oplagt at kombinere denne sparring med deltagelse i et eller begge af vores gratis seminarer, der afholdes over hele landet.