Hjælp til nødlidende virksomheder

Er virksomheden kørt af sporet?

Når tingene ikke går helt efter planen, men virksomheden ender i en krisesituation med risiko for konkurs, afskedigelse af alle medarbejdere og/eller økonomiske tab, er det ikke umuligt at få virksomheden på rette kurs igen. Vi tilbyder support og løsninger, der kan sikre nødlidende virksomheder overlevelse.

Supporten/løsningen, vi yder til nødlidende virksomheder, kan enten være en turn-around proces, et salg af virksomhedens aktiver eller en rekonstruktion. I alle tilfælde arbejder vi tæt sammen med de relevante rådgivere, blandt andet advokat, revisor og finansielle sparringspartnere, for at skabe optimale forudsætninger for at kunne gennemføre processen med det bedst mulige resultat.

I processen går vi dybt ind i det kommercielle område for at sikre de bedst mulige betingelser for et fremtidigt vækst- og driftsgrundlag såvel som den højest mulige værdi, virksomheden repræsenterer. Denne proces vil sikre, at virksomheden kan føres succesfuldt videre i enten det ene eller det andet format.

En dybere forståelse for den forskel, vi kan gøre for nødlidende virksomheder, får du i nedenstående.

Nødlidende virksomheder kan komme ud af en krisesituation

Hurtig reaktion på negativ udvikling giver større chance for overlevelse

Man skal ikke vente til situationen er fastlåst, og mulighederne for, at man kan vælge en hensigtsmæssig og konstruktiv løsning, er udtømt.

Ved at tage en proaktiv tilgang tidligt i processen, når man konstaterer, at virksomheden kommer ind i en negativ spiral,  giver man sig selv flere valgmuligheder og kan derved vælge den løsning, der giver mest mening.

I nogle tilfælde er det godt "bare" at få vendt situationen med kompetente specialister, der ser tingene fra et andet og objektivt perspektiv.

Har man brug for sparring om, hvor man står i situationen, og hvordan man griber det hele bedst muligt an, er F.I.A.G. en god løsning.

Vi er gode sparringspartnere for nødlidende virksomheder

Uafhængigt af om situationen kræver et salg af aktiverne, eller det stadig er muligt enten at lave en turn-around eller en rekonstruktion, er vi en god sparringspartner for nødlidende virksomheder. Vi er i stand til at deltage i arbejdet med de organisatoriske, finansielle samt kommercielle produkt- og markedsrelaterede opgaver.

Vores holistiske tilgang sikrer, at man undervejs i processen ikke mister vitale ting på gulvet, ligesom de oparbejdede værdier skal opretholdes i virksomhedens fremadrettede grundlag.

Et godt udgangspunkt, når man oplever en negativ udvikling, er rettidig omhu baseret på en konstruktiv og forretningskritisk support fra professionelle og objektive virksomhedsrådgivere. Vi ser ofte en adfærd, hvor man trods det faktum, at problemerne ikke bliver løst, ikke ændrer tilgangen til løsningen af problemerne, men blot ukritisk bliver ved med at begå de samme fejl. Det ændrer ikke den negative udvikling.

Derfor er det vores klare anbefaling, at vi så tidligt som overhovedet muligt bliver involveret i processen, så vi kan skabe grundlaget for et objektivt og konstruktivt forløb for at få virksomheden tilbage på sporet igen. Det gælder alle nødlidende virksomheder.


Den rigtige balance mellem fokus på de hårde og bløde elementer i processen hjælper med at få virksomheden på rette kurs

Når en virksomhed befinder sig i en udfordrende situation, hvor det i værste fald kan føre til lukning, afskedigelse af alle medarbejdere og/eller økonomiske tab for de involverede parter, skaber det en presset situation, både ud fra et forretningsmæssigt og et personligt perspektiv. Det medfører, at processen ofte gennemføres under krævende og meget uforudsigelige omstændigheder.

Derefter er det vigtigt, at man, sideløbende med at alle juridiske og økonomiske elementer afdækkes, og løsningsformatet udarbejdes, får styr på alle de kommercielle forhold, der sikrer, at man ikke mister unødig momentum i markedet hos kunder, partnere og leverandører.

Når det hele igen er under kontrol, skal man være klar

Den kommercielle tilgang og håndtering er nøjagtig lige så vigtig som den juridiske og økonomiske proces, men er afhængig af en optimal håndtering af sidstnævnte. Et stærkt kommercielt grundlag og en effektiv forretningsplan, der gør det muligt at reagere hurtigt og professionelt er med til at sikre tillid til virksomheden og det samarbejde, man kan tilbyde sine kunder, partnere og ikke mindst medarbejderne fremadrettet.


Hjælp til nødlidende virksomheder

Få en god og kompetent medspiller på holdet, kontakt os og hør, hvordan vi kommer i gang

Vi tager gerne en uforpligtende, indledende dialog, så vi sammen med jer kan afdække jeres situation og finde den bedst mulige tilgang til løsningen af situationen.

Du kan med fordel aktivere FIAG som en del af processen. FIAG er vores gratis, indledende sparring til dig.