Professionel formidling og udvikling af virksomheder

Virksomhedsbørsen er din virksomhedsmægler ved salg, køb og udvikling

Når du skal sælge, købe eller udvikle en virksomhed, har vi de erfaringer og den ekspertise og forståelse, som sikrer de bedste forudsætninger for en effektiv og vellykket proces. Siden 1997 har Virksomhedsbørsen formidlet salg og køb af små og mellemstore virksomheder i hele landet, og hvert år formidler vi virksomheder for mere end en halv milliard kroner. Det gør Virksomhedsbørsen til landets største virksomhedsmægler i segmentet for små og mellemstore virksomheder.

Ved indgangen til april måned i 2017 gennemgik Virksomhedsbørsen et generationsskifte, og i den forbindelse tiltrådte en ny direktion. Den nye direktion har et klart mål om at styrke kompetencerne og højne det professionelle niveau. Det har resulteret i udarbejdelsen af en

Virksomhedsbørsen er Danmarks største virksomhedsmægler for små og mellemstore virksomheder

række omfattende, strategiske ændringer, som løbende bliver implementeret i forretningsgrundlaget. Så vi som virksomhedsmægler kan levere en professionel, kompetent og tidssvarende service til eksisterende såvel som kommende ejerledere.

Ligeledes har det medført en klar vision og mission for fremtiden, hvilket du kan læse om nederst på siden.


Virksomhedsbørsen arbejder struktureret og professionelt med enhver opgave

Ekspertise og en struktureret arbejdsgang skaber værdi

Den service, du får i et samarbejde med Virksomhedsbørsen, består af en sammensætning af virksomhedsmæglere med en succesfuld erhvervskarriere bag sig, en stor, intern supportfunktion, som understøtter virksomhedsmæglerne i forhold til kundeservice, emnesøgninger, annoncering og udarbejdelse af prospekter og salgsmateriale, en database bestående af mere end 20.000 potentielle sælgere, købere og investorer, ugentlig annoncering i de største, landsdækkende medier og løbende promovering på de sociale medier. Det bevirker, at virksomhedsmæglerne ikke selv skal foretage alle disse opgaver, samtidig med at de også skal tage sig af mægleropgaverne. I stedet kan enhver virksomhedsmægler fokusere 100 procent på kunden og håndteringen af dennes formidlings- eller udviklingsopgave.

Det er vores klare overbevisning, at virksomhedsmæglernes evne til at sætte sig ind i din situation eller forstå den aktuelle

Image

problemstilling kræver, at den enkelte virksomhedsmægler har erfaring med både ledelses- og virksomhedsudvikling i store nationale og internationale virksomheder. Erfaringerne fra et aktivt erhvervsliv bliver tydelige i den tilgang, som virksomhedsmæglerne arbejder ud fra, da den i høj grad er præget af en bred kommerciel og ledelsesmæssig orientering sammenlignet med en ren finansiel anskuelse. Det indebærer, at enhver virksomhedsmægler hos Virksomhedsbørsen as blandt andet beskæftiger sig med markedssituationen, strategien, den operationelle drift, kunderne og leverandørne samt det juridiske grundlag, som det kontraktuelle samarbejde er baseret på – og ikke blot det økonomiske og finansielle aspekt.

Men den værdi, hver enkelt virksomhedsmægler er i stand til at skabe for dig, hænger i høj grad også sammen med, at supportfunktionen bevirker, at de ”kun” skal koncentrere sig om arbejdet med din virksomhed – og ikke de tidskrævende opgaver, der er en del af den samlede proces. Ligesom det gode, validerede grundlag, de arbejder ud fra i form af emnerne i databasen samt den faste annoncering i de landsdækkende medier og på de sociale medier, også er afgørende faktorer for din succes, fordi de aktuelle emner dermed opnår den størst mulige positionering overfor potentielle interessenter.

Med et klart formål om at skabe et optimalt udgangspunkt for dig arbejder Virksomhedsbørsen ud fra mottoet: ”Det er mæglerens fornemste opgave at værne om både sælgerens arv og køberens fremtid”. Det afspejler sig blandt andet i de strategiske ændringer i det nye forretningsgrundlag, som nævnt, fordi vi i højere grad end tidligere arbejder med at udvikle de enkelte virksomheder med fokus på fremtiden. Så de virksomheder, som Virksomhedsbørsen formidler, har et fremtidigt potentiale og/eller en god markedsposition.


Vision & Mission

Virksomhedsbørsen skal være landets foretrukne og største virksomhedsmægler i segmentet for små og mellemstore virksomheder. Derfor arbejder vi ud fra en klar vision og mission.

Vores vision er at sætte standarden for en holistisk og værdiskabende service i forbindelse med salg, køb og udvikling af virksomheder. Det kræver, at ”vores” virksomheder kontinuerligt skaber vækst og positive resultater, og derfor er vores mission at bidrage til, at det sker med udgangspunkt i et stærkt kommercielt grundlag.

Derudover ønsker vi at fremme ejerledernes muligheder for at gennemføre et salg eller køb med det bedst mulige resultat, som samtidig medfører et optimalt grundlag for fremtiden, hvad enten fremtiden indebærer et liv som ejerleder eller tidligere ejerleder.

Virksomhedsbørsen leverer services på et højt niveau

Afgørende for at lykkes med missionen er en fortsat udvikling af virksomhedens kommercielle økosystem, der består af de interne kapaciteter samt eksterne samarbejdspartnere, herunder advokat, revisor og pengeinstitut.

Virksomhedsmæglernes tilgang til arbejdet med din virksomhed, deres forståelse for hele det kommercielle grundlag, den store emnedatabase og den faste annoncering udgør forudsætningerne for, at vi kan realisere vores vision og mission. Det giver dig de bedste forudsætninger for fremtiden.