Er du ejerleder og har din virksomhed udfordringer på grund af krisen?

Kontakt CEO Frank Jensen på 24 42 79 16 eller frank.jensen@m-plus-a.com og book et FIAG-møde.

Gratis og uforpligtende krisesparring med professionelle fagfolk.


Få overblikket over processen med FIAG - gratis, indledende sparring

Image

FIAG er gratis, indledende sparring ved salg, køb og udvikling af virksomhed

Hvad enten det drejer sig om salg, køb eller udvikling af virksomhed, kræver processen indsigt i den enkelte rådgivers funktion heri, overblik over de mange beslutninger, der skal træffes undervejs – og ikke mindst en grundlæggende forståelse for det samlede forløb. Særligt, hvis du ikke ved, hvor du skal begynde, kan det hurtigt blive dyrt at tilegne sig den nødvendige, afgørende viden. Men ikke med FIAG.

FIAG er vores gratis, indledende sparring til ejerledere i forbindelse med salg, køb og virksomhedsudvikling og sikrer, at du har den nødvendige indsigt i processen og dermed de rette forudsætninger at arbejde videre ud fra. Det skaber optimale betingelser for et vellykket forløb.

Som ”gratis, indledende sparring” antyder, er det optimalt at aktivere FIAG så tidligt som muligt i processen. Det betyder dog ikke, at du skal undgå at inddrage den gratis, indledende sparring, hvis du har påbegyndt arbejdet, men er gået i stå grundet manglende overblik.

I begge tilfælde bliver du naturligvis gjort opmærksom på, når den indledende fase er gennemgået, og forløbet ikke længere er omkostningsfrit.

FIAG er gratis, indledende sparring

Skal FIAG være en del af forløbet, så tøv ikke med at kontakte Frank Jensen. Du kan også ringe til Frank Jensen på telefon 24 42 79 16.

Vil du vide mere om fordelene ved at aktivere den gratis, indledende sparring som en del af processen, giver nedenstående dig en dybere forståelse for, hvordan FIAG fungerer.

Overvejer du at sælge, købe eller udvikle en mindre virksomhed eller en større butik, så finder du masser af information på hhv. M+A Smallbiz A/S og Butiksbørsen A/S, som begge er en del af M+A Group.


Kompetente rådgiverpartnere støtter FIAG

Vores samarbejde med en række rådgiverpartnere bevirker, at vi kan inddrage advokat, revisor og pengeinstitut i den indledende fase, såfremt der er behov for afklaring omkring henholdsvis juridiske, økonomiske og/eller finansielle forhold ved salg, køb eller udvikling af virksomhed.

Det sikrer, at du har de bedste forudsætninger for at få det rette overblik og den nødvendige forståelse fra processens begyndelse.

Undgå en utilsigtet fakturafælde

Processen for salg, køb og udvikling af virksomhed er i alle tilfælde komplicerede og omfangsrige processer, der kan kræve inddragelse af en eller flere rådgivere, herunder advokat, revisor og pengeinstitut.

Med manglende viden om den enkelte rådgivers funktion i processen er der risiko for, at opstartsfasen hurtigt kan blive dyr, fordi du ikke ved, hvordan du skal gribe arbejdet an.

Vi ønsker, at du får den viden, der er afgørende for et vellykket forløb, uden at du ender i en utilsigtet fakturafælde. Derfor har vi udviklet FIAG, der er gratis, indledende sparring til ejerledere i forbindelse med salg, køb og virksomhedsudvikling.


FIAG tager udgangspunkt i dine krav og forventninger

En tæt dialog er udgangspunktet for den kommende proces

FIAG er en dybdegående dialog med dig omkring et salgs-, købs- eller udviklingsforløb, herunder de forudsætninger og ikke mindst forventninger du har til processen. Her vil vi også få en forståelse for, hvor langt du eventuelt er i processen, og hvilke overvejelser du har gjort dig. Det har betydning for, hvordan vi bedst muligt hjælper dig videre med projektet.

Eksempelvis er det ikke nødvendigvis os, der er en del af samarbejdet i den første fase, men derimod advokat, revisor eller pengeinstitut. I den situation vil vi give dig forståelse for den enkelte rådgivers funktion og et overblik over den samlede proces, så du ved, hvilken rådgiver du først og fremmest skal i kontakt med. I andre tilfælde er der afklaring på de øvrige rådgiveres ansvarsområder, og vi kan inddrages i processen ved salg, køb eller udvikling af virksomhed.

Optimalt set bør FIAG aktiveres så tidligt som muligt i forløbet. Men alle opgaver differentierer sig fra hinanden, og derfor skal du ikke undgå at gøre den gratis, indledende sparring til en del af processen, selvom du allerede er i gang med arbejdet - men mangler overblikket.


FIAG giver forståelse for salgsprocessen

Skal du sælge virksomhed, er der mange forhold, du skal have kendskab til for at sikre en effektiv proces. De faser et salg af virksomhed kan bestå af, har vi samlet her. Alligevel kan du med fordel aktivere FIAG som en del af processen, da den gratis, indledende sparring sikrer, at der ikke mangler afklaring på områder med relation til de øvrige rådgivere, inden salgsprocessen igangsættes. Vi er altså ikke nødvendigvis en del af den første fase.

Manglende afklaring omkring skattemæssige, juridiske eller finansielle forhold vil betyde, at vi henviser dig til henholdsvis revisor, advokat eller pengeinstitut. Med den nødvendige afklaring kan vi efterfølgende igangsætte salgsprocessen, som blandt andet omfatter en værdiansættelse og eventuelt en salgsmodning og en virksomhedsudvikling.

Med FIAG får du forståelse for processen ved salg og køb af virksomhed

Få forståelse for køb af virksomhed

Har du besluttet, at du vil købe virksomhed, har du med stor sandsynlighed gjort dig mange overvejelser. Ved at aktivere FIAG som en del af processen sikrer du dig selv, at du har taget stilling til alle de aspekter, et køb af virksomhed forudsætter. Ligeledes vil den gratis, indledende sparring sikre, der er afklaring på de områder, de øvrige rådgivere varetager i processen.

Som det er tilfældet ved salg af virksomhed, vil vi råde dig til at kontakte de øvrige rådgivere og opnå afklaring på relevante områder, såfremt det er afgørende for, at vi kan indlede processen med at finde den virksomhed, som matcher dine krav, interesser og kompetencer.

Med afklaring på alle relevante områder igangsætter vi købsprocessen, så vi kan finde den virksomhed, der skal være en del af din fremtid. Vores store database med mere end 10.000 potentielle sælgere, købere og investorer er udgangspunktet for forløbet.


Optimer forudsætningerne for udvikling med gratis, indledende sparring

Udvikling er en naturlig del af det at drive virksomhed. Alligevel kan der i nogle tilfælde opstå tvivl om, hvorvidt tiden er inde til udvikling – ”for det går jo meget godt lige nu”. I andre situationer kan der være usikkerhed om, hvordan finansieringen af udviklingen skal foregå. Både tredje og fjerde scenarie findes med garanti også, så kan din begrundelse for udvikling af virksomhed ikke kategoriseres under et af de nævnte scenarier, skal det ikke udelukke dig fra at inddrage FIAG i processen.

Med FIAG er vi i stand til at opnå den grundlæggende forståelse for den fase, virksomheden befinder sig i, og på baggrund heraf kan vi eksempelvis foreslå, at vi igangsætter en udvikling af virksomheden, eller at du benytter dig af muligheden for ejerlederrådgivning i en periode.

Er det finansieringen, som udgør tvivlen i forhold til udviklingen af virksomheden, kan vi informere dig om mulighederne for at igangsætte en kapitalfremskaffelse.

Optimering af virksomheden med den gratis, indledende sparring, FIAG

Aktiver FIAG og få gratis, indledende sparring

Skal du sælge, købe eller udvikle en virksomhed, og vil du have de bedste forudsætninger for, at du har den viden, indsigt og forståelse, som er afgørende for en vellykket proces, så tøv ikke med at kontakte Frank Jensen. Du kan også ringe til Frank Jensen på telefon 24 42 79 16.

Vi hjælper dig videre i forløbet, hvad enten den første fase indebærer et samarbejde med en advokat, revisor, pengeinstitut eller os.