Værdiansættelse

En prissætning og værdiansættelse af virksomhed, er en yderst kompliceret proces, som kræver erfaring og viden af den / de personer der prissætter virksomheden.

Hjælp fra en uvildig rådgiver i forbindelse med fastsættelse af værdi kan ofte være et nyttigt værktøj, specielt i en situation med overdragelse internt i familien, men også i de daglige strategiske overvejelser kan det være betryggende at vide hvilken markedsværdi ens virksomhed repræsenterer, dog ikke at sammenligne med den skattemæssige værdi, — en opgave vi gerne påtager os.

Erfaring med værdiansættelse af virksomhed er essentiel

En værdifastsættelse sker typisk ud fra den fremtidige indtjening, men 2 virksomheder som har den samme indtjening, har nødvendigvis ikke den samme pris.

I den forbindelse er en virksomhedsmæglers erfaring fra hans daglige virke i branchen af en væsentlig betydning, idet som nævnt tidligere at 2 virksomheder med den samme indtjening ikke har den samme pris.

Værdiansættelse af virksomhed er meget afhængig af, hvilket stadie i sin livscyklus virksomheden befinder sig i, og i hvilket stadie af cyklus virksomhedens produkter befinder sig.

Ydermere er det af væsentlig betydning at man organisatorisk har skruet sin virksomhed rigtig sammen. Findes der nøglemedarbejdere på de enkelte poster (salgsansvarlig, produktionsansvarlig, økonomiansvarlig) vel vidende alt afhængig af virksomhedens størrelse, er der ikke altid basis for at der er funktionsansvarlige på alle poster.

Prissætning på baggrund af virksomhedens strategiske muligheder

Et ikke uvæsentligt parameter som har indflydelse på værdien af din virksomhed er de strategiske muligheder. Det er derfor ikke uvæsentligt at rådgiveren har erfaring og ikke mindst kendskab til markedet, — skal virksomheden afhændes til en anden virksomhed der netop står og mangler det produkt man har, eller er virksomhedens kundeportefølge interessant for andres virksomhed.

De overvejelser er ikke uden betydning i forbindelse med værdifastsættelsen.

I forbindelse med prissætningen, spiller også de samfundsmæssige forhold ind, i hvilken retning går samfundet, hvilke krav stiller man fra samfundets side til den fremtidige struktur og produkter i en virksomhed. Et produkt som der hidtil har haft stor succes, kan ud fra en samfundsmæssig betragtning / prisbetragtning være ude af markedet.

Ligeledes ser man på hvordan man har fået sin virksomheds finansieringspakke / balance sat sammen. I den forbindelse er det væsentligt at man i god tid får den optimale finansiering på sine anlægsaktiver.

Et andet område er ”change of control clausuler”, hvilket oversat betyder at man skal være opmærksom på de aftaler som man har med sine samarbejdspartnere, herunder leverandører og kunder, er disse bundet op på at den nuværende ejer / ledelse fortsat skal være aktiv i virksomheden.

Værdifastsættelse af virksomhed afhænger også af køber og sælger

Konklusionen på en prissætning er, at den rigtige pris er den som en køber og en sælger kan opnå i forening, og begge parter syntes at det er en tilfredsstillende løsning.

Man må yderligere konkludere at et tilbud fra en potentiel køber, som ligger væsentligt under forventningerne hos sælger, ikke altid er det rigtige tilbud idet en anden køber har mulighed for, alt afhængig af hvem køberen er, at kunne give en anden pris.

I forbindelse med en transaktion, hvor parterne har fundet hinanden, det kan være fra den nuværende ejer til en eventuel medarbejder, kan udfordringen være at finde den rigtige pris. I en sådan situation kan vi naturligvis være behjælpelige med at komme med en neutral værdiansættelse af virksomhed, lige som vi kan gøre det i forbindelse med overdragelse fra forældre til børn. Vi kan tilbyde uvildig rådgivning med alle aspekter indenfor værdifastsættelse af virksomhedens værdi. Lige fra gode tommelfingerregler, værdiansættelsesmodeller og værdi af goodwill – til mere konkrete sager som værdiansættelse af varelager.