Køb af virksomhed

Køb af virksomhed er en stor beslutning. En beslutning som de fleste kun gør en gang i sit liv, hvorfor det er vigtigt at man får købt netop den rigtige virksomhed, som passer til ens kompetence.

Virksomhedskøb handler også om mavefornemmelse

Vi plejer at sige med vores erfaring, at en forudsætning for at man får det optimale ud af et køb af virksomhed er, at man har det godt i maven med købet. (Man skal kunne lide at smage på varen) kun derved opnår man den rigtige løsning.

En køber skal være stolt af sin virksomhed, være stolt over det produkt som man kan levere til sine kunder. Resultatet af sine ydelser, skulle gerne afsmitte på sigt i en positiv effekt.

I forbindelse med virksomhedskøb, er det vigtigt, at man har det rigtige team til at gennemgå processen. Derudover, at man har kontakt til rådgiver, som har føling med markedet og kender de aktuelle priser i markedet.

I den forbindelse kan vi tilbyde vores erfaring, og ekspertise overfor en køber, med mulighed for at gå ind at lave en prissætning af ønskevirksomheden.

Vi kan ligeledes, i det omfang en køber ikke har identificeret sin kommende virksomhed, på neutral basis undersøge markedet for hvilke virksomheder der evt. måtte stå over for et kommende salg, således at man på forkant kan få den rigtige kontakt.

Professionel rådgivning ved køb af virksomhed

Vi yder naturligvis den rigtige og optimale rådgivning omkring prissætningen på markedsmæssige vilkår ved køb af virksomhed.