Workshops giver dig dybdegående viden om relevante områder ved salg, køb og udvikling af virksomhed

Workshops giver forståelse for salg, køb og virksomhedsudvikling

Gå et lag dybere og få brugbar indsigt

Mens seminarerne fokuserer på at give dig en grundlæggende/dybere forståelse for emnerne, tager workshops dig skridtet videre og langt dybere ind i materialet. Hver workshop har et tema, som rådgiverne går i dybden med for at give dig de bedste forudsætninger for at kunne træffe de rigtige valg undervejs i forløbet.


Emnerne ved workshoppene kan være:

'Udvikling af din virksomhed - beskriv eller omskriv din forretningsstrategi og suppler den med en hensigtsmæssig exit-strategi'.

'Generationsskifte med succes'.

'Det store juridiske eftersyn/etabler en solid forretningsplatform'.

'Exit-strategien for min virksomhed'.

'De skattemæssige forhold vedrørende salg af virksomhed'.

'Sådan skaffes finansiering til køb eller udvikling af virksomhed'.

Hvor seminarerne er gratis for deltagerne, vil der være en mindre deltagerpris ved hver workshop.

Følg med i, hvornår vi afholder en workshop, der er relevant for dig.

Tilmelding workshops

Tilmelding

Kommende workshops samt program og tilmelding finder du her.

Klik her for program og tilmelding