Hvis virksomhedsoverdragelsen bliver udfordrende

Summit Consulting sikrer dig forudsætningerne for et problemfrit ejer- eller generationsskifte

Når en virksomhed skal gennemgå et ejer- eller generationsskifte, er det en stor omvæltning på det ansvarsmæssige område, men i særdeleshed også på det personlige plan. Sidstnævnte er dog ofte et aspekt, som mange undervurderer, er erfaringen hos Summit Consulting, som til daglig arbejder med ejerledere, der har valgt at overlade ansvaret for deres virksomhed til nye hænder.

På et ledelsesmæssigt og personligt niveau har Summit Consulting de rette forudsætninger til at kunne vejlede dig i overgangen fra eksisterende ejerleder til forhenværende  ejerleder, mens vi på det kommercielle og forretningsmæssige niveau har de faglige kompetencer og erfaringer, det kræver at gennemføre et ejer- og generationsskifte. Det vil vi gøre til din fordel, og derfor har vi indledt et samarbejde.

Samarbejdet er uden økonomiske interesser, men handler udelukkende om at yde en god og diskret support, hvor du uafhængigt af os kan inddrage Summit Consulting i forbindelse med ejer- eller generationsskiftet, ligesom vi kan informere dig om muligheden for at indgå et samarbejde dem, når vi forestår salget af eller generationsskiftet i virksomheden. På den måde gennemgår du ikke blot et godt ejer- eller generationsskifte, men du opnår også de bedste forudsætninger for at være personligt forberedt til den omvæltning, en virksomhedsoverdragelse i mange tilfælde kan være.

Summit Consulting består af yderst kompetente rådgivere, som alle har stor erhvervsmæssig erfaring. Det gør dem i stand til at sætte sig ind i netop din problemstilling.

Skal Summit Consulting være din professionelle sparringspartner i forbindelse med ejer- eller generationsskiftet, så kontakt dem allerede i dag. Forskning viser, at et ejer- og generationsskifte optimalt set bør igangsættes henholdsvis tre og 15 år inden virksomhedsoverdragelsen. Er dit tidsperspektiv kortere end forskningens anbefalinger, så ved Summit Consulting alligevel, hvordan de kan hjælpe dig godt videre.

Vil du vide mere om, hvordan Summit Consulting arbejder, og hvordan de kan hjælpe dig, så udgør nedenstående en uddybende forståelse.


Hvorfor skal Summit Consulting være en del af ejer- eller generationsskiftet?

Summit Consulting er en oplagt part at inddrage, når virksomheden skal overdrages til nye hænder, fordi de er eksperter i at hjælpe ejerledere i overgangen fra eksisterende ejerleder til tidligere ejerleder. At overlade ansvaret for virksomheden til en anden er nemlig ikke kun en beslutning, som kræver, at de formelle aspekter, såsom det juridiske og økonomiske grundlag, er i orden. Det ledelsesmæssige aspekt og den mentale afklaring og omstilling er mindst ligeså vigtig.

Den mentale afklaring skal blandt andet sikre, at du er bevidst om det tidsmæssige råderum, du får, når du ikke længere er ansvarlig for den daglige drift og udvikling i virksomheden. For nogle er det let at udfylde den tid, som bliver tilovers, mens det for andre skaber udfordringer.

I forbindelse med et generationsskifte er det ydermere vigtigt at være bevidst om det økonomiske aspekt, så det ikke skaber stridigheder på tværs i familien, ligesom det er afgørende at vide, hvordan virksomheden overdrages fra den ene generation til den anden. Ellers kan det komplicere og besværliggøre generationsskiftet.

Det klassiske eksempel er en datter eller søn, der har overtaget ansvaret for virksomheden efter sin far. På det juridiske og økonomiske plan er alt håndteret i henhold til retningslinjerne, men fordi faderen stadig har sin daglige gang i virksomheden, får han en uformel magt, som medvirker til, at ansvaret for virksomheden reelt set ikke bliver overdraget til den yngre generation.

Lad ikke ejer- eller generationsskiftet udvikle sig til en krise

Gennemførelsen af et ejer- eller generationsskifte, hvor du som ejerleder ikke er mentalt forberedt på det personlige plan, kan medføre personlige kriser såvel som familiekriser.

Det kan skyldes, at du ikke er mentalt forberedt på det tidsmæssige råderum, du har fået, efter du har overladt ansvaret for virksomheden til en ny ejer. Det efterlader et tomrum, som kan udvikle sig til en personlig krise.

Du kan også opleve, at der i familien ikke er overensstemmelse i forhold til det økonomiske aspekt i generationsskiftet, ligesom det kan skabe frustration, når du efter at have overladt ansvaret for virksomheden til din søn stadig har din daglige gang i virksomheden, hvilket resulterer i en uformel magt. Begge situationer kan resultere i en familiekrise.

Summit Consulting kan i begge tilfælde afhjælpe problemerne, men havde du valgt at inddrage dem fra begyndelsen, havde du haft optimale forudsætninger for, at situationen ikke havde udviklet sig.

Hvad enten du vælger at inddrage Summit Consulting i ejer- eller generationsskiftet, optimerer du dine forudsætninger for et vellykket forløb, som ikke ender i hverken personlige eller familiemæssige kriser.

Summit Consulting kan også inddrages, når et ejerskifte skal kommunikeres til organisationen, ligesom de kan gøres til en del af processen ved en fusion, hvor de sikrer en god proces, der gør to tidligere uafhængige organisationer til en ny, sammenhængende organisation med en stærk kultur og gode værdier i et sundt arbejdsmiljø.


Helle Aaes og Steffen Tange fra Summit Consulting har stor erfaring med at sikre den rette, personlige indstilling til en virksomhedsoverdragelse

Sådan arbejder Summit Consulting

En samtale mellem Summit Consulting og dig danner altid udgangspunkt for arbejdet. Samtalen giver dem forståelse for din situation, hvorefter de udarbejder et skræddersyet rådgivningsforløb, der er baseret på dit individuelle behov og bliver gennemført på dine præmisser.

Et rådgivningsforløb kan være kort- og langsigtet, afhængigt af din problemstilling. Nogle forløb indebærer blot et møde, mens andre omfatter en møderække fordelt  over nogle måneder.

Møderne vil omhandle de perspektiver, der er relevante for dig og eventuelt andre aktører at anskue og forholde sig til. Et møde forud for et generationsskifte kan fokusere på, hvordan du bedst muligt videregiver al din erfaring og ekspertise uden at ”stå i vejen” eller påtage dig et for stort ansvar i virksomheden. Et fokusområde forud for både et ejer- og generationsskifte kan være, hvilke aktiviteter det tidsmæssige råderum skal bruges på.

I ethvert forløb er det de individuelle behov, som afgør, hvad møderne handler om, men fælles for enhver problemstilling er, at du ved at have den indsigt og erkendelse er med til at skabe rammerne for, at virksomheden fortsat udvikler sig, mens du drager fuld nytte af den tid, du nu kan bruge på andre aktiviteter.


Vær proaktiv og tag det i opløbet

Fordi mange undervurderer den betydning, som et salg af en virksomhed har på det personlige plan, medfører ejer- og generationsskifter ofte flere udfordringer, problemer og kriser med sig end nødvendigt.

Efter at have drevet og udviklet en virksomhed i en årrække kan du have en tro på, at du kan håndtere alle typer af udfordringer, ligesom du kan have en tro på, at stridigheder i familien er urealistiske.

Det er ikke altid realiteten, er Summit Consultings erfaring. Ofte bliver de først kontaktet af ejerledere/tidligere ejerledere, når problemerne er opstået. I den fase er det selvsagt en større udfordring at opnå kontrol i de opståede konflikter – men det er ikke umuligt.

Kontakt Summit Consulting

Står du overfor et ejer- eller generationsskifte, og vil du have de bedste forudsætninger for, at virksomhedsoverdragelsen forløber så effektivt og problemfrit som muligt, så tøv ikke med at kontakte Summit Consulting for en uforpligtende samtale, hvor I kan drøfte din situation nærmere.

Måske er et enkelt møde nok, men hvis det er det møde, som sparer dig for en personlig krise eller en familiekrise, er mødet yderst værdifuldt.