Seminar- og kursusprogram

Image

Vores ekspertise inden for salg og køb af virksomhed samt mange års erfaring med afvikling af seminarer om salg og køb af virksomhed danner grundlag for vores nye seminar- og kursusprogram. Tidligere erfaringer med afvikling af seminarer har resulteret i videreudviklingen af konceptet. Derfor kan vi tilbyde et helt nyt informationskoncept, der har til formål at sikre det bedst mulige beslutnings- og udviklingsgrundlag. For alle, som overvejer at sælge eller købe virksomhed.

Seminarerne vil tage udgangspunkt i de overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse med salg og køb af virksomhed. Såvel som de forhold og beslutninger man skal have styr på og træffe. Vores erfaring viser desuden, at deltagelse ved et seminar typisk afleder en masse løbende spørgsmål. Derfor har vi udviklet et kursusprogram, som afdækker alle de vitale områder, som både sælgere og købere vil støde på i processen.

  Kursusprogrammet omfatter blandt andet:

  • Finansiering
  • Udviklings- og exit-strategi
  • Driftsoptimering/-dokumentation
  • Værdiansættelse
  • Salgsmodning

  Det er gratis at deltage ved seminarer, mens der vil være deltagerbetaling ved kurser.

  Denne side samler kommende seminarer og kurser og vil løbende blive opdateret med dato, tid yderligere detaljer.

  Image

  K  Ø  B  E  N  H  A  V  N

  Image

  H  E  L  S  I  N  G  Ø  R

  Image

  O  D  E  N  S  E

  Image

  F  R  E  D  E  R  I  K  S  H  A  V  N

  Image

  A  A  R  H  U  S

  Image

  A  A  L  B  O  R  G

  Image

  S  Ø  N  D  E  R  B  O  R  G

  Image

  K  O  L  D  I  N  G

  Image

  E  S  B  J  E  R  G

  Image

  H  O  L  S  T  E  B  R  O

  Image

  N  Æ  S  T  V  E  D

  Image

  S  V  E  N  D  B  O  R  G