Medejer og direktør til nyetableret softwareselskab i udlandet

Referencenummer - VBS0505

Lokation: Hele landet

Branche: IT


Produktet er et etableret og kendt softwaresystem til arbejdstidsplanlægning, tidsregistrering og HR-administration, der specielt er rettet mod detailhandelen, hoteller, forlystelser og transportvirksomheder.
Softwaren har været på markedet siden 1995 og er i dag et af de mest udbredte systemer. Over 400 kæder og virksomheder i Europa anvender systemet. En stor del er kunderne er internationale virksomheder med mange afdelinger og flere tusinde ansatte.
Som led i en ny strategi, der skal medvirke til at øge markedsandelen ved i højere grad at udnytte de enkelte landes potentielle markeder og samtidig gøre virksomheden til lokal aktør, etableres søsterselskaber i Finland, Holland og Storbritannien.
Søsterselskaberne etableres af det danske selskab sammen med en medejer og skal stå for markedsføring og afsætning af softwaren i de respektive lande.
Et medejerskab vil give en unik mulighed for at skabe en succesfuld fremtid som medlem af en dynamisk organisation med et markedsledende produkt.
Opgaverne vil for det første være at medvirke ved etablering af selskabet i et af landene og for det andet vil opgaverne være at opbygge virksomhedens organisation og i samarbejde med det danske selskab, at udvikle og implementere strategier og handlingsplaner, samt enkle og effektive arbejdsprocesser.
Derfor vil en ideal situation være en direktør/medejer, der er i stand til at skabe synlighed på markedet og være resultatorienteret på afsætningssiden, f.eks. en person med mindst 5 års erfaring i salg og markedsføring af software.
Herudover forventes at den pågældende har relationer til det pågældende land, en passende teoretisk uddannelse, kombineret med kompetencer i markedsudvikling, strategi, økonomisk og finansiel indsigt, samt engelsk på forhandlingsniveau og det lokale sprog som modersmål.

Kontaktinformationer

Mægler

Niels Vilhelm Nielsen

Telefon

+45 29 43 06 88

E-mail

niels.vilhelm.nielsen@m-plus-a.com

Kontakt os