Salg af virksomhed

Hvilken proces sætter du i gang?

Når du vælger at lade os forestå salget af din virksomhed, igangsætter vi en struktureret salgsproces, som ikke kun indebærer selve salget af virksomheden, herunder kontakten til potentielle købere, men også alle de aspekter, der er forbundet med et salg af virksomhed og har betydning for processen.

Ethvert salg af virksomhed begynder med, at vi udarbejder en værdiansættelse af virksomheden. På baggrund af denne vurderer vi, om det er relevant at foretage en salgsmodning af virksomheden og eventuelt en decideret udvikling af virksomheden.

Er det ikke nødvendigt hverken at foretage en salgsmodning eller en virksomhedsudvikling, fortsætter vi til den næste fase i processen, hvilket indebærer udarbejdelse af prospekt, listning, selve salgsprocessen, indhentning af LOI, signing og closing. Hvad de forskellige områder omfatter, vender vi tilbage til.

Det er vigtigt at understrege, at vi under hele forløbet arbejder diskret. Det indebærer blandt andet, at hvis medarbejderne i virk­­somheden ikke har kendskab til det forestående salg af virksomheden, så tilpasser vi vores besøg hos dig og virksomheden, så der tages hensyn til dette. Det samme gør sig gældende for al vores kommunikation i forbindelse med salget.

Salg af virksomhed er en omfangsrig proces

Der er ingen virksomhedstyper, vi ikke kan sælge

"Er der virksomhedstyper, som I ikke kan sælge?" er et spørgsmål, som vi ofte får. At der er virksomhedstyper, som ikke kan sælges, er åbenbart en melding, som virksomhedsejerne nogle gange støder på, når de kontakter virksomhedsmæglere vedrørende salg af virksomhed. For vores formidling gælder det, at vi formidler alle typer af virksomheder med undtagelse af smålandbrug og fiskeri. Selv store landbrug formidler vi, fordi disse i dag mere er en investeringsproces, end det reelt er et driftssalg med indgående kendskab til landbrug. Dermed dækker vi stort set alle brancher og virksomhedstyper.

Vi er bevidste om, at flere andre, mindre virksomhedsmæglere ikke vil beskæftige sig med bestemte typer af virksomheder, fordi de ikke har kundegrundlaget og snitfladen til det. De arbejder primært kun med virksomheder, der enten producerer under deres eget varemærke, er underleverandør eller handelsvirksomhed, der repræsenterer kendte og etablerede varemærker og produkter. Det er forståeligt ud fra det perspektiv, at disse virksomhedstyper som udgangspunkt er nemmere at formidle. Men det udelukker ikke et samarbejde med os, for som nævnt sælger vi stort set alle typer af virksomheder - også de lidt mere langhårede og avancerede virksomheder.

Fælles for de virksomheder, vi har til salg, er blot, at de bliver positioneret på et solidt branchekendskab, får et langt større udstillingsvindue hos os og bliver præsenteret for langt flere potentielle købere. Årsagen er, at vi har mere end 20 års erfaring og hele tiden investerer masser af ressourcer i direkte annoncering såvel som i vores store supportteam, der støtter alle vores virksomhedsmæglere med proaktive søgninger i vores omfattende database og gennem løbende kontakt- og akkvisitionsaktiviteter rettet mod alle brancher i det danske erhvervsliv.

Herudover har vi hvert år mere end 2000 deltagere ved de mange seminarer, som vi løbende afholder over hele året sammen med lokale rådgiverpartnere, herunder advokater, revisorer og finansielle sparringspartnere som pengeinstitutter og investorer. Seminardeltagerne er alle som udgangspunkt enten købere eller sælgere. Det betyder, at den omfattende seminaraktivitet også bliver positivt udnyttet til at knytte kontakt mellem rigtig mange ejerledere, der går med salgs- og købstanker.

Du kan læse mere om vores seminarer på siden for 'Seminarer"'.

En uddybende beskrivelse af selve salgsprocessen finder du i nedenstående.


Værdiansættelsen er afgørende ved salg af virksomhed

Værdiansættelsen er afgørende for salg af virksomhed

Den første fase i forbindelse med et salg af en virksomhed omfatter en værdiansættelse. Vi udarbejder altid en værdiansættelse på baggrund af virksomhedens historik, de ’vigtige faktorer’ og virksomhedens fremtidige potentiale. Det skyldes, at de tre aspekter resulterer i en prissætning af virksomheden, der er realistisk og brugbar.

Hvordan vi undersøger virksomhedens historik, hvad de ’vigtige faktorer’ indebærer, og hvordan vi vurderer virksomhedens fremtidige potentiale, kan du læse meget mere om på siden for ’Værdiansættelse af virksomhed’.

Image

Prospektet skaber forståelse for og indsigt i virksomheden

I forbindelse med udarbejdelsen af prospektet for den aktuelle virksomhed besøger vi altid virksomheden og sætter os grundigt ind i alle relevante forhold. Som nævnt foregår alle besøg diskret, så medarbejderne ikke vil få mistanke om, at et salg af virksomheden er aktuelt og derfor lader sig påvirke af det under arbejdet.

Prospektet omhandler baggrunden for salget af virksomheden, herunder forventninger til køberprofilen og en informativ beskrivelse af alle forhold i virksomheden: Virksomhedens profil, virksomhedens position, virksomhedens potentiale, de officielle forhold vedrørende virksomheden og naturligvis virksomhedens værdi.

Virksomhedens profil omfatter informationen om virksomhedens forretningsgrundlag, historie og struktur, herunder markedsføring, selve organisationsstrukturen, eksempelvis om der er mellemledere i virksomheden, forretningsgangen og samarbejdspartnere.

Indsigt i virksomhedens interne, normaliserede regnskaber, som indebærer virksomhedens realiserede tal og balance, og forståelse for marked, kundegrundlag og konkurrenter udgør sammen med en analyse af virksomhedens udnyttede kapacitet og produktion vores vurdering af virksomhedens aktuelle markedsposition.

Effektiviser salget

Tidsperspektivet for et salg af virksomhed afhænger til dels af, hvilken type virksomhed og branche det drejer sig om, og dels den position, virksomheden har på markedet, og det grundlag den bliver udbudt til salg på.

Sidstnævnte aspekt kan du selv påvirke ved at sikre, at virksomheden gennem årene har udviklet sig optimalt og dermed er forberedt på dit exit. Ligeledes kan du selv bestemme, om prissætningen af virksomheden skal afspejle den reelle markedsværdi.

Vi tilbyder at skabe optimale betingelser for, at virksomheden er positioneret til et effektivt salg på baggrund af en realistisk og brugbar værdiansættelse.

Virksomhedens potentiale er ligeledes en del af prospektet. Virksomhedens styrker, muligheder, synergier og estimater danner grundlaget for vores vurdering af potentialet. De officielle forhold omkring virksomheden indebærer blandt andet kontraktforhold, konkurrenceklausuler og varelager.

Tilsammen er informationerne i prospektet med til at give potentielle købere en forståelse for virksomheden, og det grundlag den er opbygget på. Prospektet vil ikke lægge offentligt tilgængeligt på noget tidspunkt, men sendes ud til interesserede købere, når de er blevet valideret og har underskrevet en fortrolighedserklæring.

Er et salg af virksomhed optimalt på nuværende tidspunkt?

Processen punkt for punkt

Processen for salg af virksomhed punkt for punkt

Salg af virksomhed er baseret på en stærk position og et kommercielt grundlag

I vores database, der består af mere end 20.000 potentielle sælgere, købere og investorer søger vi efter potentielle købere til din virksomhed. Derudover annoncerer vi ugentligt i de største, landsdækkende medier, ligesom vi også positionerer virksomheden på de sociale medier.

Det betyder, at når du har besluttet, at vi skal forestå et salg af din virksomhed, bliver den eksponeret overfor den størst mulige målgruppe. Det er selvsagt afgørende for at sikre et effektivt salg af din virksomhed.

Herudover afsøger vi også markedet for relevante og potentielle køberemner og inviterer dem til at kigge nærmere på virksomheden og de muligheder og fordele, et køb kan indebære for dem. Da vi indtager en ledende position på markedet for salg og køb af virksomheder, kender man os og ved, at vi altid repræsenterer seriøse emner, hvilket altid giver en god og positiv respons fra rigtig mange af de virksomheder, vi henvender os til.

Vi har en stor og kompetent back-end og supportfunktion, der sikrer en nødvendig og omfattende support til vores virksomhedsmægler-team i forbindelse med markedsføringen og kundeservicen i deres salgsprocesser.

Det betyder, at vores virksomhedsmæglere kan koncentrere sig om at formidle din virksomhed på det kommercielle område og ikke drukner i administrative opgaver og processer. Hertil kommer, at vi udgør det absolut bedste udstillingsvindue for små og mellemstore virksomheder, da vi får masser af opmærksomhed fra det danske erhvervsliv og samtidig har adgang til landets største database med potentielle købere og investorer.

Det er en stor og kompleks maskine, der sættes i gang, når du sætter din virksomhed til salg hos os.

Ved salg af virksomhed er den rette eksponering væsentlig

Salgsprocessen går i gang

Når potentielle købere henvender sig på din virksomhed, har vi en indledende og afklarende dialog, så vi kan etablere en forståelse for deres hensigt og formål for henvendelsen. Alle potentielle købere er visiterede og validerede, inden de får adgang til information om virksomheden, hvilket betyder, at vi ved, at de dels har de rette forudsætninger for at drive virksomheden og dels har den nødvendige kapital.

Hvis en køber ønsker at understøtte sin indsigt og forståelse med et virksomhedsbesøg, så arrangerer vi sammen med sælger en fremvisning. Er det ikke officielt, at virksomheden er til salg, så vil vi, udover at vi altid er meget diskrete, sikre, at fremvisningen foregår både på en sådan måde og på et tidspunkt, hvor ingen i organisationen på noget tidspunkt finder ud af, at virksomheden er blevet besigtiget af en ny, potentiel ejer.

Den afsluttende proces

Hvis den potentielle køber er interesseret i virksomheden efter fremvisningen, skal vedkommende underskrive en LOI, hvorefter forhandlingerne i forbindelse med salget af virksomheden kan gå i gang. Et salg af en virksomhed er altid et resultat af en forhandlingsproces, men med en værdiansættelse udarbejdet af os, har du et godt grundlag for en konstruktiv forhandling.

Når du sammen med køber – og med assistance under forløbet fra os – er nået til enighed om salget af virksomheden, underskrives kontrakten, og betalingen for virksomheden gennemføres. Herefter overtager den nye ejer virksomheden, ud fra de betingelser forhandlingsprocessen har resulteret i.

Forhandlingen er sidste led i processen for salg af virksomhed

Skal vi sikre salget af din virksomhed?

Har du besluttet, at din virksomhed skal sælges, og ønsker du et effektiv og professionelt forløb omkring hele processen, så kontakt os.

Salg af virksomhed, nu?

Er overvejelserne omkring et salg af din virksomhed endnu i en tidlig fase, kan du med fordel aktivere FIAG som en del af processen. FIAG er vores gratis, indledende sparring til dig i forbindelse med salg af virksomhed.­­