Landets førende og absolut største professionelle virksomhedsmægler i SMV-segmentet – din garanti for en seriøs formidlingsproces siden 1997.

PAM A/S – formidlet af M+A Group A/S

Dato: 03/11/2021

”Der blev lavet en god salgsindsats, hvor I virkelig gik efter at få ordren ind. Og det kunne jeg egentligt godt lide”, fortæller Steen Madsen om sin endelige beslutning om at sætte PAM A/S til salg gennem M+A Group A/S. Selvom hans tro på virksomhedens værdi ikke var stor.

Den manglende tro på virksomhedens værdi, dårlige erfaringer fra en tidligere salgsproces og en manglende lyst til at fortsætte i virksomheden udgjorde fundamentet for salget af PAM A/S. Et salg, der blev sat i gang samtidig med nedlukningen af landet som følge af Covid-19.

PAM A/S tilbyder sine kunder produkter og systemløsninger inden for transport og håndtering af bulkvarer, som kan bruges i energisektoren og fødevareindustrien. En kontinuerlig udvikling af produkter og systemløsninger har gennem årene medført, at PAM A/S har opbygget en solid markedsposition som værende en troværdig og professionel samarbejdspartner.

Matchmaking på højeste niveau

I forbindelse med afsøgningen af markedet for potentielle købere blev det hurtigt klart, at interessen for PAM A/S var stor.

”Selvom der har været mange interesserede købere, så har jeg ikke på noget tidspunkt følt mig sat ud af spil, idet der hele tiden har været en god tilbagemelding og dialog. Jeg har hele tiden vidst, hvad der foregik”, fastslår Steen Madsen.

Blandt de mange interesserede købere var Joakim Haulrik. Joakim Haulrik er uddannet civilingeniør og har gennem årene tilegnet sig solide ledelsesmæssige erfaringer og kompetencer. Kort sagt, han var den ideelle køber af PAM A/S.

”Jeg havde en del dialog med dem (M+A Group A/S) i løbet af sommeren. Den gode dialog og de svar, jeg fik, overbeviste mig om, at jeg gerne ville købe PAM A/S. Men som privatperson kan det være svært at løfte opgaven økonomisk”, forklarer Joakim Haulrik.

Med erkendelsen af at Joakim Haulrik manglede kapital, fortsatte vi søgningen efter en køber til PAM A/S. Lachenmeier Monsun A/S skilte sig ud fra mængden, og det viste sig hurtigt, at de stod i en helt anden situation end Joakim Haulrik. De havde nemlig de økonomiske ressourcer, men manglede den person, som kunne drive og vækste virksomheden.

Derfor kontaktede vi Joakim Haulrik og fortalte, at der var en potentiel løsning, hvormed han i samarbejde med Lachenmeier Monsun A/S kunne købe virksomheden.

Joakim Haulrik var umiddelbart skeptisk overfor løsningen, men efter at have talt med Lachenmeier Monsun A/S ændrede dette sig. På blot en uge afgav de to parter et bud, der blev accepteret af Steen Madsen.

”Jeg kommer til at være direktør i virksomheden og drive den selvstændigt. Lachenmeier Monsun kommer til at være med på sidelinjen, hvor jeg kan bruge dem som sparringspartner. Dette setup er langt stærkere, end hvis jeg selv havde købt virksomheden”, forklarer Joakim Haulrik.

En vigtig aktør i denne proces var Vækstfonden, som kom med en løsning til at sikre det økonomiske grundlag for Joakim Haulrik. En løsning, som alle parter er glade for.

”Det har været vigtigt for mig, at det er branchefolk, der overtager virksomheden, da grundlaget for at drive virksomheden videre dermed er på plads. Samtidig har det stor betydning, da jeg skal fortsætte i virksomheden”, fortæller Steen Madsen.

At Steen Madsen fortsat er en del af PAM A/S, ser Joakim Haulrik som en stor fordel, blandt andet som følge af Steen Madsens enorme viden om kunderne, produkterne, samarbejdspartnerne og medarbejderne.

Salget af PAM A/S er sket pr. 23. november 2020.

I den næste udgave af vores magasin Solgt! kan du læse meget mere om hele processen med salget af PAM A/S.