Rådgiverpartnere med ekspertise skaber tillid

Få succes med processen

Salg, køb og udvikling af virksomhed er processer, som foruden os også indebærer rådgivere i form af advokat, revisor og pengeinstitut. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at vi forestår og/eller assisterer dig, når du skal sælge, købe eller udvikle en virksomhed. Gennem mange år har vi opbygget et stort netværk af rådgivere, som vi har etableret et samarbejde med. Vi kalder dem rådgiverpartnere.

Rådgiverpartnerne er lokaliseret i hele landet og bevirker, at du som sælger, køber eller investor får et helhedsorienteret overblik, når du vælger at lade os sælge din virksomhed eller finde den virksomhed, som matcher dine krav, enten med henblik på et køb eller en investering.

Hvor effektivt og vellykket et forløb med enten salg, køb eller udvikling af virksomhed bliver, afhænger af, hvor tidligt i forløbet, du formår at gøre alle rådgiverne til en del af arbejdet. Det indebærer, at du ved, hvornår advokat, revisor og pengeinstitut skal gøres til en del af forløbet.

Mangler du overblikket over den enkelte rådgivers rolle i processen, og har du behov for sparring i den indledende fase, kan du med fordel aktivere FIAG som en del af processen. FIAG er vores gratis, indledende sparring til dig i forbindelse med salg, køb og udvikling af virksomhed.

En nærmere indsigt i den rolle, som rådgiverpartnerne hver især har i forbindelse med salg, køb og udvikling, opnår du i det følgende.

De rette rådgiverpartnere er afgørende for salg, køb og virksomhedsudvikling

Alle rådgiverpartnere har en afgørende funktion i processen med salg, køb og udvikling af virksomhed

Rådgiverpartnernes funktion

Som nævnt bidrager hver rådgiver med sine kompetencer og sin ekspertise i processen omkring salg, køb og udvikling af virksomhed, og samlet resulterer det i et effektivt forløb til fordel for dig. Uafhængigt af det arbejde, som venter eller allerede er i gang.

Advokatens ansvar i forbindelse med salgs- og købsprocessen er, at det juridiske grundlag er korrekt defineret. Det indebærer, at kontrakten mellem sælger og køber er udarbejdet efter de gældende love og regler. Med relation til de juridiske forhold er det revisorens opgave at sikre, at blandt andet de skattemæssige aspekter ligeledes er i overensstemmelse med lovgivningen.

Derudover er et af pengeinstituttets ansvarsområder at formidle en delfinansiering af købet eller udviklingen af virksomheden og indgå som den fremtidige partner for at etablere et effektivt og brugbart grundlag for driftskreditten. Det indebærer, at de skaber klarhed over og forståelse for de finansieringsmodeller, som findes, og de kan stå inde for i forhold til den aktuelle sag.

Som nævnt er det optimale at inddrage de forskellige rådgivere så tidligt som muligt i processen. Derfor vil du i mange tilfælde allerede have tilknyttet advokat, revisor og pengeinstitut, når du indleder et samarbejde med os. Men er det ikke tilfældet, kan vi informere dig om, hvilke rådgiverpartnere der findes i dit område. Herefter kan du vurdere, om en eller flere af disse skal inddrages i forløbet, eller du vil finde andre, som kan tage sig af den eller de nødvendige opgaver i processen.

En rådgiverpartner behøver ikke at være hverken advokat, revisor eller et pengeinstitut. Markeds- og forretningsudviklere såvel som ledelseskonsulenter er også blandt de rådgiverpartnere, vi arbejder sammen med. Summit Consulting, der er eksperter i at gennemføre effektive ejer- og generationsskifter og håndtere konfliktfyldte virksomhedsoverdragelser, er også blandt vores rådgiverpartnere. Det betyder, at vi i forbindelse med ejer- og generationsskifte kan henvise til dem, hvis det er relevant. Dermed opnår du de bedste forudsætninger for en god og professionel proces.


Ekspertise og tillid er afgørende

Det er vigtigt, at rådgiverpartnerne højner standarden for de ydelser, som vi tilbyder. Når de kan det, gør vi dem til en del af forløbet, fordi vi har en klar hensigt om at give dig den bedste service på markedet.

I samarbejdet med partnerne lægger vi derfor desuden stor vægt på, at det er personer, som du kan have tillid til. Det vil sige, at de besidder de kompetencer, der er afgørende for, at de kan løse netop din opgave. Derfor er stor viden, indsigt i og forståelse for det erhvervsmæssige område afgørende, når vi udvælger rådgiverpartnerne.

Ydermere er det relevant, men ikke afgørende, at de har et lokalt kendskab. Det er vores overbevisning, at rådgivere, som ved, hvad der sker i dit nærområde og kender til den udvikling, der har været gennem tiden, kan bidrage positivt i forløbet. Men tillid, specifik brancheindsigt og kompetencer er og bliver de mest markante og afgørende faktorer.

Vægtningen af erfaringer og det lokale kendskab inddrager vi naturligvis også, når vi afholder seminarer og workshops i hele landet. Ved disse arrangementer sammensætter vi et hold af dygtige, relevante rådgiverpartnere med kendskab til lokalområdet i det, vi kalder Ejerskifte Dream Teamet. Med den rette kombination af ekspertise og forståelse får du de bedste forudsætninger for at få det fulde overblik.

Hvilke typer af seminarer og workshops vi afholder, og hvornår de finder sted nær dig, kan du holde dig opdateret omkring på siden for 'Seminarer' og siden for 'Workshops'.

De rette rådgivere gør den helt store forskel

Det er afgørende, at de rådgivere, som du involverer i processen omkring salg, køb eller udvikling af virksomhed, har den nødvendige ekspertise og erfaring til at kunne rådgive dig i forløbet. Indsigt i og erfaring med ejer- og generationsskifte er i den sammenhæng af afgørende betydning.

Ligeledes er det væsentligt at inddrage rådgiverne så tidligt som muligt i processen. Det skaber de bedste betingelser for, at alle aspekter i forløbet bliver håndteret rettidigt.

En kompetent rådgivning i de forskellige faser i processen skaber de bedste forudsætninger for et vellykket forløb, som sikrer dig et godt salg eller køb af virksomhed - eller en udvikling, som resulterer i løbende gode afkast og en optimal værdi ved et exit.