Køb af virksomhed

Køb af virksomhed er en struktureret proces

En struktureret proces danner grundlag for et vellykket køb af virksomhed

Der kan være flere grunde til, at du overvejer køb af virksomhed. En mulighed er, at du har besluttet, at du vil være virksomhedsejer for første gang, mens en anden er, at du er i en fase af dit ejerlederskab, hvor det vil være en fordel for din nuværende virksomhed at konsolidere sin position på markedet enten ved at opkøbe eller fusionere med en virksomhed.

Uafhængigt af det udgangspunkt du har for at gennemføre et køb af virksomhed, har vi den forståelse og det netværk, der gør, at vi kan skabe de bedste forudsætninger for, at du køber den rette virksomhed set i forhold til de krav og mål, du har til køb af virksomhed.

Udgangspunktet for den måde vi arbejder på i en købsproces, er vores database. Databasen består af mere end 20.000 potentielle sælgere, købere og investorer, som vi kan foretage søgninger blandt, så vi kan formidle kontakten mellem dig og de virksomheder, som du kan drage fordel af. Dit købsemne bliver ligeledes tilgængeligt i databasen for potentielle sælgere.

Det er vigtigt at understrege, at alle salgsemner i databasen er værdiansat. Det betyder, at den pris, som virksomheden er sat til salg for, afspejler den reelle markedsværdi. Det skyldes den måde, vi udarbejder værdiansættelser på, hvilket du kan læse meget mere om på siden for ’Værdiansættelse af virksomhed’.

Drejer det sig om opkøb eller fusion, og ønsker du ikke, at dine medarbejdere kender til dette så tidligt i fasen, er det værd at understrege, at al vores kommunikation er diskret og tager hensyn til eventuelle forholdsregler fra din side af.

Hele forløbet omkring køb af virksomhed omfatter naturligvis andet end at skabe kontakten mellem køber og sælger. En dybere forståelse for den samlede proces uddyber vi i det følgende.

Arbejd målrettet med køb gennem en opkøbsaftale med Virksomhedsbørsen

Alternativet til selv at scanne markedet for potentielle opkøbsmuligheder er at indgå en opkøbsaftale med Virksomhedsbørsen as. Når du vælger at lade os forestå opkøbsprocessen, igangsætter vi et decideret opkøbsprojekt, hvor vi på basis af dine ønsker og specifikationer indleder en målrettet søgning efter opkøbsemner.

Søgningen efter interessante opkøbsemner foretages i vores netværk af partnerrådgivere, i vores omfattende database bestående af potentielle sælgere samt ved branchesøgninger og annoncering.

Hvert emne, der modsvarer de ønsker og specifikationer, som du har til køb af virksomhed, vil blive præsenteret gennem et detaljeret ”mini-prospekt”. Mini udgaven af prospektet vil danne grundlaget for den interne vurdering samt efterfølgende dialog og eventuelle forhandling omkring købet af virksomhed. Dermed bliver alle emner, som skal vurderes, præsenteret i samme format, hvilket gør det lettere at forholde sig til og sammenligne de foreslåede opkøbsemner.

En opkøbsaftale baseres på et grundhonorar, et honorar for udarbejdelse af de enkelte ”mini-prospekter” og slutteligt et succes-fee baseret på virksomhedens omsætning. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kommer igang med et målrettet og struktureret opkøbsforløb med Virksomhedsbørsen, så kontakt en af vores virksomhedsmæglere.


Processen for køb af virksomhed

Det første, vi gør, når du henvender dig til os for at købe en virksomhed, er at afklare, hvilket incitament som ligger til grund for det kommende køb. Skyldes det, at du har truffet beslutningen om at blive virksomhedsejer, eller er grunden, at du vil styrke din nuværende virksomhed, herunder positionen på markedet og spredning af risici? Ligeledes skal vi have kendskab til de brancher, som har din interesse. Drejer det sig om fusion eller opkøb sætter vi os yderligere ind i den aktuelle branche, så vi har optimale forudsætninger for at sikre dit rette køb af virksomhed.

Med afklaringen om hvad hensigten med køb af virksomhed er, begynder vi søgningen i vores emnedatabase bestående af mere end 10.000 potentielle sælgere, købere og investorer.  For hver af de potentielle salgsemner, der matcher dine krav og ønsker, udarbejdes der et prospekt med relevante oplysninger, så du har det nødvendige overblik og den rette forståelse, når du skal vurdere den enkelte virksomhed.

Prospektet udgør det grundlag, som du ud fra skal beslutte, om du ønsker en fremvisning af virksomheden eller ej, hvorefter en eventuel forhandling om købet af virksomheden skal finde sted.


Skal vi finde den rette virksomhed til dig?

Hvad enten du vil påbegynde et liv som virksomhedsejer, eller du vil konsolidere eller ekspandere din nuværende virksomhed ved enten at opkøbe eller fusionere med en anden virksomhed, kan du med fordel kontakte os.

Er tiden inde for køb, opkøb eller fusion?

Et køb af virksomhed er en stor beslutning, som kræver mange overvejelser, hvilket du sikkert allerede har gjort dig. Vil du være sikker på, du har gjort dig alle de rette overvejelser, så du har optimale forudsætninger for at træffe de rigtige valg i forløbet, kan du med fordel gøre FIAG til en del af processen. FIAG er vores gratis, indledende sparring i forbindelse med køb af virksomhed.