Styrk virksomheden med kapitalfremskaffelse

Den rigtige kapital skaber det optimale grundlag for udvikling

Hvad enten du vælger at lade os forestå en kapitalfremskaffelse på baggrund af et økonomisk eller vidensbaseret grundlag, tager vi altid udgangspunkt i vores database af potentielle, validerede investorer. Alle investorer er bevidste om den risiko, der er ved at investere i en virksomhed, ligesom de også har viden om det positive udbytte, en investering i segmentet for små og mellemstore virksomheder i mange tilfælde er.

Når din virksomhed skal udvikle sig, enten i forhold til en ekspansion i udlandet, en udvidelse af produktsortimentet eller i en optimering af produktiviteten, kan der opstå et behov for at tilføre virksomheden ekstra kapital. Du kan med fordel lade os igangsætte en kapitalfremskaffelse.
Kapitalfremskaffelse med betydning for virksomhedsudvikling

Uafhængigt af hvilken baggrund du har for at søge kapital til udviklingen af din virksomhed, har vi det netværk og den viden, der gør os i stand til at igangsætte processen for kapitalfremskaffelse til enhver virksomhed.

Det er værd at understrege, at kapitalfremskaffelse ikke udelukkende behøver at have et decideret økonomisk aspekt, da behovet for en investor udover kapital ligeledes kan have til formål at tilføre virksomheden kompetencer og erfaringer i form af en investor med erfaringer inden for ledelses- og virksomhedsudvikling.

Skal vi igangsætte processen for en kapitalfremskaffelse, som skal bidrage positivt til udviklingen af din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte Flemming Clausen.

Er du potentiel investor, og ønsker du at høre mere om dine muligheder for investering i et af vores interessante investerings- og udviklingsprojekter, finder du relevant information nederst på siden.

Har du behov for yderligere viden om selve processen, der går i gang, og hvad det indebærer, når vi påbegynder en kapitalfremskaffelse, udgør nedenstående den indsigt, du har brug for.


Målet med kapitalfremskaffelse og investering skal være afstemt

Hvilken type investor har du behov for?

Som nævnt behøver en investor ikke udelukkende at bidrage med økonomiske ressourcer, da viden og erfaringer er kvaliteter, som vi i stigende grad oplever, at der er en stor efterspørgsel på, når folk henvender sig til os for at igangsætte en kapitalfremskaffelse.

Afhængig af din virksomheds situation vil vi sammen med dig vurdere, om det ene og alene er en økonomisk kapitalfremskaffelse, vi skal igangsætte, eller om virksomheden har brug for en investor, som også kan bidrage med sine egne erfaringer inden for eksempelvis ledelses- og virksomhedsudvikling.

Hvis virksomheden står overfor en udvidelse af produktionsapparatet for at kunne indfri markedets efterspørgsel, vil en økonomisk investering være oplagt at søge. Skal virksomheden derimod ekspandere uden for landets grænser inden for et forretningsområde, som ikke er en del af det traditionelle område, eller er dine erfaringer inden for en sådan udvikling begrænsede, vil den optimale kapitalfremskaffelse resultere i en investor med erfaring inden for international forretningsudvikling.

Image
I nogle tilfælde vil en investor ikke være den optimale løsning, men derimod en partner, som kan blive en del af virksomhedens daglige drift og udvikling. Det skal dog understreges, at en investor med erfaring inden for ledelses- og virksomhedsudvikling også vil kunne sparre med dig i forhold til driften og udviklingen ved eksempelvis at indgå i virksomhedens bestyrelse. Det er blot på to niveauer og afhænger af den enkelte virksomhed.

Virksomheden skal værdiansættes

Enhver kapitalfremskaffelse begynder med, at vi udarbejder en værdiansættelse af din virksomhed. Det gør vi, fordi værdiansættelsen afspejler virksomhedens aktuelle markedspris og udviklingspotentiale, hvilket er en væsentlig faktor for investorer i forbindelse med investering.

Værdiansættelsen, som vi udarbejder i forbindelse med kapitalfremskaffelse, er den samme, som når vi skal sælge en

En værdiansættelse danner grundlag for kapitalfremskaffelse og investering

virksomhed. Værdiansættelsen er et resultat af virksomhedens historik, virksomheden set i forhold til de ’vigtige faktorer’ såvel som virksomhedens fremtidige potentiale. En dybdegående forståelse for den måde vi udarbejder en værdiansættelse på, finder du på siden for Værdiansættelse af virksomhed.

Potentielle investorer får adgang til værdiansættelsen og de informationer, som ligger til grund for prissætningen. Det er deres redskab til at vurdere, om de er villige til at foretage en investering i den pågældende virksomhed med de betingelser og risici, det indebærer.


Databasen er udgangspunktet

Når vi har afklaret, hvilken type investor du har behov for og udarbejdet en værdiansættelse af din virksomhed, tager vi udgangspunkt i vores database, som består af mere end 10.000 potentielle investorer, købere og sælgere. I denne sammenhæng er sælgerne i databasen ikke relevante, men det er investorerne og køberne.

Selvom køberne i databasen ikke er deciderede investoremner, er de alligevel interessante, fordi en virksomhed som søger kapitalfremskaffelse kan have deres interesse, også selvom de ”blot” kan foretage en investering i virksomheden – og ikke købe den. Når du vælger at lade os forestå en kapitalfremskaffelse til din virksomhed, er vi opmærksomme på at drage fordel af alle potentielle aspekter og muligheder i vores brede netværk.

Alle investorer og købere i databasen er validerede, hvilket sikrer, at vi kender til investorernes evne og interesse for investering i seriøse virksomheder med potentiale.

Med udgangspunkt i emnerne i databasen og deres risikovillighed såvel som den aktuelle virksomheds behov for risikovillig kapital, udvælger vi den eller de potentielle investorer, som vi finder interessante i forhold til virksomheden, som søger kapitalfremskaffelse. Herefter er det væsentligt at vurdere, om der er overensstemmelse mellem dine fremtidige forventninger og investorens.


Kapitalfremskaffelse og investering er en fordel for begge parter

Overvejer du investering?

Vi har hele tiden interessante projekter, som vi søger investorpartnere til, ligesom vi løbende gennemfører investeringsprojekter i segmentet for små og mellemstore virksomheder.

Alle virksomhederne er værdiansat, så det bliver tydeligt, hvilke forhold og muligheder der gør sig gældende i den enkelte virksomhed. Som investor får du adgang til informationen omkring virksomheden, så du kender til dennes historik og vurderingen af det fremtidige potentiale. Du ved, hvad du investerer dine penge i.

Nogle af virksomhederne giver gode afkast på et stabilt niveau, men skal måske ændre i ejerkredsen eller udvide aktiviteterne. Andre virksomheder bærer præg af et uudnyttet udviklingspotentiale. 15

Image

procent eller derover i afkast ved investering i landets små og mellemstore virksomheder hører ikke til sjældenhederne.

Der er stor efterspørgsel på investorer med "kloge" penge', som også er villige til at indgå i virksomhedernes bestyrelser.


Søger du ”kloge” penge, ren kapital eller overvejer du at investere?

Har du behov for yderligere information om kapitalfremskaffelse eller investering, så kontakt Flemming Clausen. Så tager han en dialog med dig omkring dine forudsætninger for enten at søge kapital til din virksomhed eller blive investor.
Kapitalfremskaffelse og investering med værdi og gode afkast