Få succes med ejer- eller generationsskiftet

Image

Ejerskifte og generationsskifte kræver forberedelse

De fleste virksomheder kommer til at gennemgå en virksomhedsoverdragelse, enten som følge af et ejerskifte eller et generationsskifte. Processen er i begge tilfælde omfattende og krævende at gennemføre på en effektiv måde, som samtidig skaber det bedste resultat.

For at lykkes optimalt med et ejerskifte eller et generationsskifte kræver det forberedelse, hvilket stiller krav til en dybdegående indsigt i og forståelse for hele processen. Med mange års erfaring inden for ejerskifte og generationsskifte har vi et indgående kendskab til hele processen og alle de aspekter, det er vigtigt at være opmærksom på, når virksomheden overdrages til nye hænder. Derfor kan du trygt inddrage os i den kommende virksomhedsoverdragelse, hvad enten den kommer til at foregå som et ejerskifte eller et generationsskifte.

Forarbejdet, der kan og bør udføres i forbindelse med en hvilken som helst form for virksomhedsoverdragelse, påvirker processen ved et ejerskifte eller generationsskifte, både i forhold til hvor effektiv og problemfri overdragelsen af virksomheden forløber, og i forhold til det økonomiske udbytte du som sælger opnår.

Image

Forhandlingsgrundlaget i forbindelse med et ejerskifte udgøres af en værdiansættelse, som afspejler virksomhedens værdi, og hvorvidt virksomheden ud fra et drifts- og forretningsmæssigt perspektiv er klar til en overdragelse. Eller det vil være nødvendigt at foretage en salgsmodning af virksomheden, hvilket vi forklarer senere.

I forbindelse med et generationsskifte er det særdeles væsentligt at være opmærksom på, hvordan ansvaret fra en generation til den næste skal overdrages. Manglen på en klar rollefordeling kan have en negativ indflydelse på generationsskiftet, hvilket vi kommer tilbage til.

Et godt og effektivt ejerskifte eller generationsskifte er som nævnt resultatet af et godt forarbejde. Hvad processen, som en overdragelse er, indebærer, og hvordan du bedst muligt forbereder overdragelsen af virksomheden til en ny ejer, uddyber vi i det følgende.


Image

Værdiansættelsen er udgangspunktet for forhandlingerne ved ejerskiftet

Forudsætningerne for et salg af en virksomhed udgøres af en værdiansættelse, som skal danne grundlaget for den forhandlingsproces, der er mellem sælger og køber i forbindelse med et ejerskifte. For at have det bedste udgangspunkt for en konstruktiv forhandling er vores værdiansættelse baseret på en kombination af virksomhedens historik, de ’vigtige faktorer’ og virksomhedens potentiale. Med andre ord tager værdiansættelsen hensyn til alle forhold og forbehold, som relaterer sig til virksomheden, og tilsammen udgør det den reelle markedsværdi.

Hvordan vi udarbejder en værdiansættelse i forbindelse med et ejerskifte og generationsskifte, kan du læse meget mere om på siden for ’Værdiansættelse’.

Image

Hvad skal du være opmærksom på?

Værdiansættelsen, som vi har beskrevet ovenfor, afspejler de forhold i virksomheden, som har betydning for virksomhedens værdi. Forholdene indebærer blandt andet virksomhedens juridiske grundlag, virksomhedens etablering og struktur samt virksomhedens aktuelle produktionsapparat og kapacitet.

Med hensyn til det juridiske grundlag skal kontraktgrundlaget med kunder såvel som leverandører være udarbejdet, så det tillader en ny ejer at overtage disse. Derudover skal købskontrakten udformes, så du ikke er juridisk bundet efterfølgende. Den juridiske kontrakt for et salg eller køb anbefaler vi, at du lader en advokat udarbejde.

Selve selskabsstrukturen er ligeså væsentlig at være opmærksom på, fordi etableringen af denne vil have skattemæssig betydning for dig ved gennemførelsen af et ejerskifte eller generationsskifte. Det centrale spørgsmål er, hvorvidt virksomheden indgår i en holdingstruktur eller ej.

Med relation til dette er selve organisationsstrukturen afgørende for, hvor attraktiv din virksomhed er for en potentiel køber. Det indebærer blandt andet, om virksomheden er bæredygtig. Forstået på den måde, at der er mellemledere, som har den nødvendige indsigt til at kunne træffe vitale beslutninger, og selvkørende teams med viden, der gør dem i stand til at fortsætte deres arbejde under en ny ejer.

For at have det bedste udgangspunkt for at ovenstående forhold er optimale, kan du sammen med os igangsætte en salgsmodning af virksomheden. En salgsmodning definerer de indsatsområder i virksomheden, som gør den salgbar. I nogle tilfælde vil det kræve en decideret udvikling af virksomheden, fordi gennemgangen af forretningens forskellige områder viser, at der er en eller flere omfattende opgaver og problemer, der skal arbejdes med og optimeres. Vi tager gerne aktivt del i udviklingen af virksomhed. 

Når virksomheden ikke er ejet af et holdingselskab

Hvis driftsvirksomheden på et tidspunkt skal sælges, er der store fordele, hvis selskabet ejes af et holdingselskab. Når et holdingselskab sælger et driftsselskab vil avancen, der opnåes ved salget, være skattefri, så længe ejerandelen er mindst 10%.

Hvis du derimod ikke har noget holdingselskab, og derved ejer driftsselskabet personligt, vil du skulle beskattes personligt af hele avancen efter salget.

Med et holdingselskab kan du modtage avancen skattefrit og lade pengene stå i holdingselskabet, hvor pengene kan anvendes til andre investeringer i holdingselskabet eller udbetales senere, hvor disse beløb så løbende vil blive beskattet.

Vær opmærksom på, at gennemføres en skattefri anpartsombytning eller en skattefri aktieombytning, må man ikke lade holdingselskabet sælge aktierne eller anparterne i datterselskabet i 3 år fra ombytningstidspunktet.

Det er ikke alle områder i forbindelse med et ejerskifte og generationsskifte, som vi kan varetage, fordi en salgsproces også involverer kompetent rådgivning og bistand fra advokat, revisor og pengeinstitut. Her er det vigtigt, at man allierer sig med kompetencer, der har den rette erfaring og baggrund. Det giver derfor ikke mening at anvende en advokat, der primært beskæftiger sig med eksempelvis skøder, testamenter og skilsmisser, men derimod kræver det en erhvervsadvokat med erfaring i ejerskifteprocessen. Vi kender til alle de aspekter, som har betydning for virksomhedsoverdragelsen, hvilket gør os i stand til at involvere de relevante rådgivere i de rette faser.


Image

Særligt for generationsskifte

Når virksomhedsoverdragelsen sker som et generationsskifte, er det vigtigt at have klarhed over, hvordan overgangen fra den ene generation til den anden skal finde sted, ligesom der skal være enighed om, at planen, man lægger, også er den plan, man følger. Et scenarie, som en far, der har overdraget lederskabet til sin datter, men som stadig har sin daglige gang i virksomheden og ikke kan lade være med at blande sig i beslutninger og processer og derfor har en uformel magt, kan og bør man undgå i et generationsskifte. Alligevel er det en situation, der ofte opstår, hvis ikke der arbejdes ud fra fælles forudsætninger, der støttes op om fra alle sider. Dette område har man hos det erhvervspsykologiske rådgivningshus, Summit consulting, stor erfaring med.

Summit Consulting har mange års erfaring med at rådgive ejerledere i forbindelse med generationsskifte, og derfor kan du som led i overgangsfasen – og planlægningen af denne – med fordel inddrage Summit Consulting. I mange tilfælde kan det være svært at se problemet, før det er opstået, men fordi vi og i særdeleshed Summit Consulting har et stort kendskab til de områder, som kan skabe konflikter i en familie, kan vi påpege dem og eventuelt opfordre til et samarbejde med Summit Consulting, der er vores uafhængige samarbejdspartner på dette område, hvis behovet eller ønsket om rådgivning måtte opstå.

Som en del af et generationsskifte kan der desuden være ansvarsområder, som den nye generation ikke har tilstrækkeligt kendskab til og derfor ikke er i stand til at udfylde optimalt. I en sådan situation kan det være både oplagt og nødvendigt at rekruttere en ejerlederpartner til virksomheden. Via vores brede netværk af kompetente partnere og en struktureret rekrutteringsproces kan vi rekruttere den partner, som vil have en positiv indflydelse på virksomhedens daglige drift og udvikling. Efterfølgende kan vi i en periode fungere som rådgivere mellem den nye ejerleder og ejerlederpartneren.

Tøv ikke med at kontakte os for at høre, hvordan vi specifikt kan hjælpe dig og på bedst mulig vis skabe de bedste betingelser for et vellykket generationsskifte.


Hvad skal der ske, når virksomheden er solgt?

Efter et ejerskifte eller generationsskifte får du som tidligere ejerleder et økonomisk udbytte og i mange tilfælde et tidsmæssigt råderum, som du kan bruge til mange andre ting end netop virksomhedsansvar- og ledelse. Hvordan du kan forvalte de økonomiske midler og de ”ekstra” timer i døgnet, er der flere muligheder for.

Hvis du har valgt at sælge din virksomhed, fordi du har besluttet at gå på pension, kan du selvfølgelig bruge udbyttet i den forbindelse. Men du kan også vælge at investere dine penge i en virksomhed i segmentet for små og mellemstore virksomheder. I mange tilfælde er det en klog beslutning.

Vi er i besiddelse af en stor database, som indeholder mere end 10.000 salgs-, købs- og investoremner. Blandt de mange investoremner kan vi udvælge den virksomhed, som matcher dig i forhold til interesser og engagement.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder som investor, og du kan også læse meget mere om investering i små og mellemstore virksomheder på siden for ’Kapitalfremskaffelse’.

Image

Image

Forbered dig bedst muligt med The Business Family Map

Som led i din forberedelse til ejerskiftet eller generationsskiftet kan du med fordel investere i The Family Business Map skrevet af Morten Bennedsen.

I bogen beskriver Morten Bennedsen de faser og forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med et generationsskifte, ligesom han giver konkrete strategier til, hvordan du håndterer disse bedst muligt.

Med The Family Business Map optimerer du dine forudsætninger for at gennemføre et effektivt og problemfrit generationsskifte yderligere.

Bogen kan købes i de fleste bog webshops.

Image

Vil du gerne høre mere om virksomhedsoverdragelse?

Skal din virksomhed gennemgå et ejerskifte eller generationsskifte, og ønsker du et effektivt og professionelt forløb, kontakt os.

Er tiden inde?

Det er en stor beslutning at overdrage sin virksomhed til en anden person, hvad enten det er til et familiemedlem eller til en person uden for familien.

Mangler du overblikket over og den nødvendige viden om processen for at kunne træffe den rigtige beslutning, kan du med fordel aktivere F.I.A.G. som en del af forløbet. F.I.A.G. er vores gratis, indledende sparring til dig i forbindelse med salg af virksomhed.