Få succes med ejer- eller generationsskiftet

Image

Ejerskifte og generationsskifte i virksomhed kræver forberedelse

De fleste virksomheder kommer gennem årene til at gennemgå et ejerskifte eller et generationsskifte. I begge tilfælde gælder det, at processerne er omfattende og krævende at gennemføre på en effektiv måde, som samtidig skaber det bedste resultat.

Som følge af mange års erfaring med ejerskifte i virksomhed såvel som generationsskifte har vi den dybdegående indsigt i og forståelse for hele ejerskifteprocessen og de aspekter, det er vigtigt at være opmærksom på med henblik på en effektiv, problemfri og økonomisk vellykket proces.

Et ejerskifte og generationsskifte skal forberedes i god tid

Uafhængigt af om vi sammen med dig skal gennemføre et ejerskifte i virksomheden eller et generationsskifte er vores tilgang til arbejdet altid baseret på en yderst struktureret proces. Ved et ejerskifte i virksomhed sikrer processen, at virksomhedens kommercielle forretningsgrundlag er positioneret til et salg, hvilket påvirker salgsprocessen og dit økonomiske udbytte positivt. Drejer det sig om et generationsskifte, skaber vi forudsætningerne for, at overdragelsen fra den ene generation til den næste sker problemfrit og effektivt. Det indebærer blandt andet en klar ansvarsfordeling, hvilket vi vender tilbage til.

Vi har solid erfaring med og forståelse for alle aspekter i de enkelte processer, og derfor kan du trygt inddrage os i det kommende generationsskifte eller ejerskifte i virksomheden.

En dybere forståelse for, hvordan du bedst muligt sammen med os forbereder et ejerskifte i virksomheden eller et generationsskifte, får du i det følgende.


Grundlaget for forhandlingsprocessen er en værdiansættelse

Værdiansættelsen er udgangspunktet for forhandlingerne ved ejerskiftet

Værdiansættelsen udgør forhandlingsgrundlaget ved et ejerskifte i virksomhed, og derfor er det afgørende, at den er baseret på et veldokumenteret grundlag. Vi udarbejder altid en værdiansættelse på baggrund af virksomhedens historik, de ’vigtige faktorer’ og virksomhedens fremtidige potentiale.

Det resulterer i en prissætning, som afspejler den reelle markedsværdi og dermed giver dig det bedste udgangspunkt for en konstruktiv forhandlingsproces i forbindelse med ejerskiftet i virksomheden, fordi værdiansættelsen tager hensyn til alle forhold og forbehold med relation til virksomheden.

Image

Hvordan vi udarbejder en værdiansættelse i forbindelse med et ejerskifte i virksomhed og et generationsskifte, og hvad de ’vigtige faktorer’ indebærer, kan du læse meget mere om på siden for værdiansættelse af virksomhed.

Hvis vurderingsprisen ikke indfrier dine forventninger, kan du med fordel lade os igangsætte en salgsmodning af virksomheden og eventuelt en decideret virksomhedsudvikling.


Hvad skal du være opmærksom på?

Forholdene, der har betydning for værdiansættelsen af virksomheden, er virksomhedens juridiske grundlag, virksomhedens etablering og struktur samt virksomhedens aktuelle produktionsapparat og kapacitet. Hvordan områderne har betydning for prissætningen, får du forståelse for her.

For det juridiske grundlag gælder det, at kontraktgrundlaget med kunder såvel som leverandører skal være udarbejdet, så det tillader en ny ejer at overtage disse. Derudover skal købskontrakten udformes, så du ikke er juridisk bundet efterfølgende. Det er vores anbefaling, at de juridiske kontrakter i forbindelse med et salg eller køb af virksomhed bliver udarbejdet af en advokat.

Det centrale spørgsmål i forbindelse med selskabsstrukturen er, hvorvidt virksomheden indgår i en holdingstruktur eller ej, da det har skattemæssig betydning for dig ved gennemførelsen af ejerskiftet i virksomheden eller generationsskiftet. I relation til dette er det afgørende, at organisationsstrukturen er bæredygtig. Forstået på den måde, at der er mellemledere, som har den nødvendige indsigt i virksomheden til at kunne træffe vitale beslutninger, og selvkørende teams med viden, der gør dem i stand til at fortsætte deres arbejde under en ny ejer.

Endeligt skal produktionsapparatet og kapaciteten kunne indfri markedets efterspørgsel på de givne produkter.

Når virksomheden ikke er ejet af et holdingselskab

Hvis driftsvirksomheden på et tidspunkt skal sælges, er det en stor økonomisk fordel, hvis selskabet ejes af et holdingselskab. Det skyldes, at når et holdingselskab sælger et driftsselskab, vil avancen, der opnås ved salget være skattefrit, så længe ejerandelen er mindst 10 procent. Hvis du derimod ikke har noget holdingselskab, men ejer driftsselskabet personligt, vil du blive beskattet personligt af hele avancen efter salget. Med et holdingselskab kan du modtage avancen skattefrit og lade pengene stå i holdingselskabet, hvor pengene kan anvendes til andre investeringer i holdingselskabet eller udbetales senere, hvor disse beløb løbende vil blive beskattet.

Vær opmærksom på, at gennemføres en skattefri anpartsombytning eller en skattefri aktieombytning, må man ikke lade holdingselskabet sælge aktierne eller anparterne i datterselskabet i tre år fra ombytningstidspunktet.

Vælger du at lade os igangsætte en salgsmodning af virksomheden, opnår du optimale betingelser for, at virksomheden er attraktiv for en ny ejer at overtage, hvilket samtidig påvirker værdiansættelsen positivt.

En salgsmodning fremhæver de områder i virksomheden, der bør optimeres for at maksimere virksomhedens værdi. Det kan kræve en decideret udvikling af virksomheden, hvilket vi gerne aktivt tager del i.

Det er ikke alle områder i forbindelse med et ejerskifte i virksomhed og et generationsskifte, som vi kan varetage, fordi en salgsproces også involverer kompetent rådgivning og bistand fra advokat, revisor og pengeinstitut. Her er det vigtigt at alliere sig med kompetencer, der har en erhvervsmæssig tilgang til og forståelse for hele ejerskifteprocessen. Vi kender til alle aspekter med betydning for ejerskifteprocessen, hvilket gør os i stand til at involvere de relevante rådgivere i de rette faser i processen.


Et ejerskifte og generationsskifte kræver, at ejerlederen er forberedt på det mentale, personlige plan

Særligt for generationsskifte

Et potentielt scenarie kan være en far, der har overdraget lederskabet til sin datter eller søn, men bibeholder en uformel magt i virksomheden, fordi han stadig har sin daglige gang i virksomheden og ikke kan lade være med at blande sig i beslutninger og processer. En sådan situation både kan og bør man undgå i et generationsskifte i virksomhed.

Indledningsvist nævnte vi, at en klar ansvarsfordeling er afgørende for et problemfrit generationsskifte i virksomheden. Her er det yderst vigtigt at lægge en klar plan for, hvordan virksomheden skal overdrages fra den ene generation til den næste – alle parter skal være enige om, at planen følges, da der ellers kan opstå konflikter.

Alligevel er det et scenarie, der ofte opstår, hvis ikke generationsskiftet i virksomheden gennemføres ud fra fælles forudsætninger. Det er erfaringen hos Summit Consulting, der har mange års erfaring med at rådgive ejerledere i forbindelse med generationsskifte og derfor ved, hvilke områder der kan være kritiske i processen. I mange tilfælde kan det være svært at se problemet, før det er opstået, men fordi vi og i særdeleshed Summit Consulting har et stort kendskab til de områder, som kan skabe konflikter i en familie, kan vi påpege dem og eventuelt opfodre til et samarbejde med Summit Consulting, der er vores uafhængige samarbejdspartner på dette område, hvis behovet eller ønsket om rådgivning måtte opstå.

Som en del af generationsskiftet kan der være ansvarsområder, som den nye generation ikke har tilstrækkelig erfaring med og derfor ikke er i stand til at udfylde optimalt. I en sådan situation kan det være både oplagt og nødvendigt at rekruttere en ejerlederpartner til virksomheden. Via vores brede netværk af kompetente partnere og en struktureret rekrutteringsproces kan vi rekruttere den partner, som vil have en positiv indflydelse på virksomhedens daglige drift og udvikling.

Tøv ikke med at kontakte os for at høre, hvordan vi specifikt kan hjælpe dig og på bedst mulig vis skabe de bedste betingelser for et vellykket generationsskifte i virksomheden.


Hvad skal der ske, når virksomheden er solgt?

Efter et ejerskifte i virksomhed eller et generationsskifte får du som tidligere ejerleder et økonomisk udbytte og i mange tilfælde et tidsmæssigt råderum, som du kan bruge til mange andre ting end netop virksomhedsansvar- og ledelse. Hvordan du kan forvalte de økonomiske midler og de ”ekstra” timer i døgnet, er der flere muligheder for.

Hvis du har valgt at sælge din virksomhed, fordi du har besluttet at gå på pension, kan du selvfølgelig bruge udbyttet i den forbindelse. Men du kan også vælge at investere dine penge i en virksomhed i segmentet for små og mellemstore virksomheder. I mange tilfælde er det en klog beslutning, grundet gode afkast.

Vi har flere særdeles interessante investerings- og udviklingsprojekter, som vi søger investorer til. Du er velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder som investor, og du kan også læse meget mere om investering i små og mellemstore virksomheder på siden  for kapitalfremskaffelse.

Et ejerskifte og generationsskifte bevirker et økonomisk udbytte, der kan investeres

Forbered et ejerskifte eller generationsskifte med The Family Business Map

Forbered dig bedst muligt med The Business Family Map

Image

Som led i din forberedelse til ejerskiftet eller generationsskiftet kan du med fordel investere i The Family Business Map skrevet af Morten Bennedsen.

I bogen beskriver Morten Bennedsen de faser og forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med et generationsskifte, ligesom han giver konkrete strategier til, hvordan du håndterer disse bedst muligt.

Med The Family Business Map optimerer du dine forudsætninger for at gennemføre et effektivt og problemfrit generationsskifte yderligere.

Bogen kan købes i de fleste bog webshops.


Vil du gerne høre mere om virksomhedsoverdragelse?

Har du spørgsmål til den forestående proces, er du velkommen til at kontakte os på info@m-plus-a.com eller 70 20 04 16