Ydelser

Virksomhedsbørsen – din professionelle erhvervsmægler

Virksomhedsbørsen har eksisteret siden 1997 og lige siden har forretningsgrundlaget været det samme. Vi er erhvervsmæglere og bistår både købere og sælgere i forbindelse med virksomhedshandler.

Hver eneste dag er vores mæglere i kontakt med mange forskellige aktører. Det gælder både enkeltpersoner og virksomheder, der ønsker at sælge deres virksomhed eller at købe virksomhed – enten som nyetablerede eller som tilkøb til eksisterende virksomhed.

Vores erhvervsmæglere varetager mange opgaver i forbindelse med køb og salg af firmaer og forretninger. Som hovedpunkt kan nævnes fremskaffelse af dokumenter, der er relevant beslutningsgrundlag, for at handlen kan gennemføres til de involveredes tilfredsstillelse.

Gennemgang af din virksomhed inden salg

Det er vores erfaring, at inden der træffes den endelige beslutning om salg og inden virksomhedshandlen foretages, er der ofte behov for en gennemgang af virksomheden. Vores erhvervsmæglere ser som regel på din virksomhed med andre øjne end du selv gør og finder ofte løsninger, der gør det muligt at gøre virksomheden mere lønsom og mere effektivt drevet. Det sikrer den mest smertefri og glidende overgang fra en ejer til den næste. Kontakt os for gennemgang af din virksomhed.

Generationsskifte med glidende overgang

I forbindelse med generationsskifte til familiemedlemmer eller ledende medarbejdere i din virksomhed kan vores erfaring som uvildig rådgiver være til stor nytte for din virksomheds fremtid. Vore erhvervsmægleres arbejde er ikke slut ved overdragelse og vi følger naturligvis gerne virksomheden på rette vej. Dermed får du og virksomhedens fremtidige ejere vores mere end 15 års erfaring med på vejen og det kan ofte lette overgangen betydeligt.

Vi hjælper med at skaffe investorer

Hvor der i forbindelse med virksomhedshandler er behov for at der sælges aktiver fra og evt. lejes tilbage, er vores mæglere behjælpelige med fremskaffelse af investorer. Disse kan evt. også være interesserede i at indskyde ansvarlig kapital.

Kontakt os for køb og salg af virksomhed
Uanset på hvilket stadie i en virksomhedshandel du befinder dig, kan du nyde gavn af vores erfaring og ekspertise på området. Kontakt os for at aftale et uforpligtende møde med en af vores erhvervsmæglere, hvor du bliver klogere på, hvilke udfordringer der er i forbindelse med køb og salg af din virksomhed.