Salg af virksomhed

Der kan være mange årsager til, at en ledelse eller ejer vælger at sætte sin forretning til salg. Det kan eksempelvis være et ønske om at gå på pension og dermed overlade ledelsen af virksomheden til en ny generation i familien, eller til en helt ekstern køber.

Det kan ligeledes skyldes, at ledelse/ejer føler, at man har nået det man ønskede i virksomheden, herunder at udvikle denne til en position, som gør, at den skal have nye kræfter på et ledelsesmæssigt plan.

Uanset hvorfor man træffer valget om at sætte et firma til salg, kan det være en kompliceret proces at formidle en virksomhed, som – hvis det skal laves optimalt – kan tage tid (3-5 år) ved planlægning af en optimal løsning.

Gennem årene har mange ejere sat firmaer til salg hos Virksomhedsbørsen, og det er vores erfaring, at man opnår den optimale løsning ved at sammensætte det rigtige team. Det rette team ved virksomhedsformidling kan være virksomhedens revisor, juridisk rådgivning og en virksomhedsmægler samt finansieringspartner.

Baggrunden for at man skal sammensætte det rigtige team ved virksomhedsformidling, er dels at det er væsentligt med rigtige informationer og den rigtige erfaring. Selvom en forretning er til salg, handler det ikke blot om at finde en køber og afhænde den. Det kræver planlægning og styring af processen, hvilket man ved at sammensætte det rigtige team får den rigtige struktur på. I samme forbindelse er det naturligvis vigtigt, at man i teamet har fuld tillid til hinanden, og at der i teamet hersker stor fortrolighed mellem parterne.

Af den årsag anbefaler Virksomhedsbørsen, at man i god tid kontakter en rådgiver for at sætte firmaet til salg. En rådgiver skal være en, som man har tillid til, og som har erfaring med markedet og planlægning af den rigtige proces. Endvidere er det vores anbefaling, at man, uanset om man har planlagt salget eller ej, men måske 5 år forinden tager kontakt til en virksomhedsmægler, hvor man kan få en god snak og planlægning af virksomhedens struktur til fremtiden.