Generationsskifte og ejerskifte

Når du står over for et generationsskifte af virksomhed, et kommende salg af dit livsværk, er det vigtigt, at du tænker i virksomhedens strategiske udvikling og har gjort dig nogle overvejelser omkring den optimale løsning.  – Hvor er du henne i sin livsfase? og hvad ønsker du fremadrettet? Disse er vigtige spørgsmål i virksomhedens strategiske udvikling i forbindelse med det kommende ejerskifte.

Ønsker du en løsning, hvor du får en realistisk pris for virksomheden og som sikrer et afkast til den 3. alder?

Eller ønsker du et partnerskab, hvor du i en overgangsperiode deler ejerskabet med den nye ejer?

Planlæg dit generationsskifte af virksomheden

Uanset hvilken løsning du vælger, er det vigtigt at være på forkant med ejerskifteprocessen, så denne er planlagt og du har et fast mål at arbejde efter, så generationskiftet sker som en naturlig del af virksomhedens strategiske udvikling.

Her hjælper Virksomhedsbørsen dig gerne med en gennemgang af virksomhedens forhold, for netop at kunne optimere og planlægge. Der er nemlig mange forskellige ting, du bør være opmærksom på i forbindelse med ejerskifte af virksomheden. F.eks. hvilken selskabstype, der er er mest optimal, regler i forhold til skat, generationsskiftemodeller og eventuelle nye regler.

Størsteparten af de virksomheder som i dag går videre til næste generation, er i dag ejerledet, og hvad enten der er en eller flere ejere, er den optimale løsning stærkt forbundet med de mål ejerne har. For at nå et mål skal dette planlægges. Et normalt generationsskifte af virksomhed kan godt tage op imod 3-5 år før det endelige mål er nået og den strategiske udvikling er gennemført.

Udfordringerne i forbindelse med ejerskifte

Kontakt os for at få den mest optimale planlægning af generationsskiftet. Hos Virksomhedsbørsen hjælper vi dig med at få overblikket over og tage stilling til de forskellige udfordringer i forbindelse med et generationsskifte i din virksomhed:

Selskabsretslige forhold

 • Optimal selskabsform?
 • Hvordan opnår du skattemæssige fordele?
 • Er reglerne overholdt?

Fokus på anlægsaktiver

 • Hvad skal tilpasses?

Tilpasninger af passiver

 • Langsigtet anlægsfinansiering
 • Finansiering fra ekstern partner?
 • Hvordan får du rentebærende gæld nedbragt?

De bløde værdier

 • Hvordan skal organisationen tilpasses?
 • Hvordan optimeres produktporteføljen?
 • Hvordan er kundesammensætningen?

Økonomi, budgetter, nøgletal mv.

 • Har din virksomhed økonomisk gennemskuelighed?
 • Analyse af data

Aftaler / Kontrakter

 • Er disse juridisk holdbare?
 • Er de fornuftige og realiserbare ud fra forretningsmæssige vilkår?

Hos Virksomhedsbørsen er vi eksperter i forholdene omkring et glidende generationsskifte, så kontakt os for at opnå den mest optimale og hensigtsmæssige overdragelse af din virksomhed.

Vi forbereder din virksomhed til generationsskifte

Der er mange punkter, der skal tages stilling til for at opnå den optimale løsning i forbindelse med et salg/generationsskifte af virksomhed. Det vil derfor være en god idé at tænke over virksomhedens strategiske udvikling og allerede på et tidligt stadie, gerne 2-3 år før man ønsker det gennemført, at kontakte en rådgiver og få foretaget en gennemgang af virksomhedens forhold, for netop at kunne optimere og planlægge.

Hos Virksomhedsbøren giver vi dig redskaberne til at forberede din virksomhed optimalt til generationsskiftet. Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om dine muligheder.

Set ud fra perspektivet, at du måske ikke går efter den optimale økonomiske løsning, alternativet kunne også være en deloverdragelse, vil det stadigvæk være en god idé at have planlagt dit generationsskifte, for derved at kunne overdrage og overlevere din virksomhed til den nye ejer på en god måde. Dette betyder, at den nye ejer lettere kan sætte sig ind i forholdene og arbejde videre, uden at skal bruge alt for mange ressourcer på at analysere, og dykke ned i forholdene.

Hos Virksomhedsbørsen hjælper vi dig med processen omkring deloverdragelse af din virksomhed.

Få markedets bedste rådgivning

I god tid bør du sammensætte den rådgiverkreds, som du ønsker at benytte dig af, når du skal gennemføre ejerskiftet. Her er det vigtigt med en professionel virksomhedsmægler, som har kontakt til markedet og som har fingeren på pulsen omkring dels hvad der rører sig, og dels hvad prisen skal være for din virksomhed.

Det er her vi kommer ind i billedet. Sammen med din revisor, din advokat og evt. en bestyrelse, får vi en dialog om den optimale løsning i forhold til virksomhedens fortsatte strategiske udvikling.

Vi i Virksomhedsbørsen stiller os gerne til rådighed for et uforpligtende møde omkring din virksomheds strategiske udvikling, hvor vi vil kunne uddybe de forskellige forhold omkring salgsmodning, udvikling og overdragelse, som er individuel fra virksomhed til virksomhed. Vi har ingen standardløsninger, men kommer med den rigtige løsning til generationsskifte af din virksomhed, som skabes ud fra din virksomheds aktuelle situation.

Velkommen til Virksomhedsbørsen! Vi gør dit ejerskifte lettere.