Revisionsprotokollen – Hvad er en revisionsprotokol?

Dato: oktober 10, 2016

Revisionsprotokollen er et kommunikationsværktøj, som revisoren benytter til at kommunikere med en virksomheds bestyrelse.
Revisorprotokollat udarbejdes i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet og kaldes ofte populært revisors sladrehank til bestyrelsen, der løbende underskriver protokollen med angivelse af fortsættende sidenummereringer.

Gennem en revisionsprotokol kan bestyrelsen holde sig opdateret med uregelmæssigheder, svigt, manglende kontroller eller direkte svindel i virksomheden – ofte suppleret med revisors anvisninger og anbefalinger til ledelsen.

I den nye ny revisorlov, der trådte i kraft den 17. juni 2016, er det generelle krav om at føre en revisionsprotokol ophævet. Dette vil gælde for regnskabsår, der starter før den 17. juni 2016 og dermed typisk for 2016-revisionen.

Såfremt bestyrelsen fravælger en fortsættelse af revisors kommunikation via revisionsprotokollen, må bestyrelsen sikre sig på anden vis.
Imidlertid giver ophævelsen af revisionsprotokoller andre utilsigtede problemstillinger.

Revisionsprotokollen i forbindelse med virksomhedsoverdragelser

Revisionsprotokollen har været en vigtig del af due diligence processen i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.
Due diligence dækker over de undersøgelser, som køber og dennes rådgivere foretager i en virksomhedsoverdragelse forud for indgåelse af en overdragelsesaftale og/eller den endelige gennemførelse af ovedragelsen.

Ved gennemgang af revisionsprotokollen kan køber og købers rådgivere få et vigtigt grundlag for værdifastsættelsen og købsvilkår, men også til at få indføjet krav til sælgers garantier over for køber, herunder tilbageholdelse af dele af købesummen.
Som virksomhedsmægler anbefales en fortsættelse af revisors protokol med information om selskabets forhold til bestyrelsen – ikke mindst i selskaber, der står over for en overdragelse.
Alternativer til revisionsprotokollen kunne være breve fra revisor til bestyrelsen eller købers krav til en revisionsrapport med stort set samme indhold. Det er således ikke nødvendigvis en besparelse i selskabets omkostninger i forbindelse med regnskabsudfærdigelse og revision.

Carsten Birk Nielsen, HD/A og HD/R
Seniormægler hos Virksomhedsbørsen as