Det siger vores kunder

 J.E. Juncker A/S

Når man som virksomhedsejer påtænker at afhænde sin virksomhed, er der altid for og imod beslutninger, der skal tages.
I mit tilfælde, efter mere end 40 års virke, var der nok endnu flere beslutninger, der lå til grund for den endelige beslutning.
Da jeg valgte salg til anden side, kom spørgsmålet, hvem skal stå for salget? Flere virksomhedsmæglere var på banen, men de virkede hverken særlige seriøse eller engagerede i salgsprocessen.
Valget for mit vedkommende blev derfor Virksomhedsbørsen A/S med Ole Petersen i spidsen, som jeg bl.a. var blevet anbefalet af en tidligere økonomidirektør. Han stod i en lignende situation nogle år tidligere.
Jeg kan kun på det varmeste anbefale Virksomhedsbørsen A/S som en særdeles god, reel, pålidelig og seriøs samarbejdspartner, som var på fra dag ét og hele salgsforløbet igennem. Således fik vi en særdeles god og positiv afslutning for sælger og køber imellem.Det var ligeså en super god og professionel opbakning til mig, rent mentalt og psykologisk, når der var noget, der gik i hårdknude eller trak lidt i langdrag.Hermed en stor tak til alle hos Virksomhedsbørsen A/S som har været involveret i salget af J.E. Juncker A/S.

Erik Juncker

Borum Industri A/S – International virksomhed inden for Road Equipment

I forbindelse med vores planlagte generationsskifte i Borum Industri A/S kontaktede vi Jørn Andersen fra Virksomhedsbørsen. Han gav os et godt overblik over salgsprocessen og hvilke ting vi skulle have styr, således at vi var på forkant med det som vi under alle omstændigheder skulle have på plads.
Under gennemgangen af virksomheden og efterfølgende værdiansættelse så Jørn Andersen mange skjulte værdier som vi ikke selv havde haft for øje, hvilket vi var meget overraskede over.
Efter at salgsprocessen var sat i gang, kunne vi roligt koncentrere os om driften og den forsatte udvikling, idet Jørn styrede hele processen. Inden han præsenterede os for potentielle emner var der foretaget en grundig vurdering af disse vedr. kompetencer, økonomi og kemi i forhold til vores virksomhed.
I hele forhandlingsprocessen udviste Jørn Andersen stort overblik og fik altid forhandlingerne skubbet i den rigtige retning og han evnede at finde de rigtige indgangsvinkler når vi syntes processen var ved at gå i stå.
Vi kan kun anbefale Virksomhedsbørsen, som stod os bag os under hele processen – og vi har efter salget af Borum Industri A/S forsat kontakt til Jørn Andersen vedr. eventuelle nye projekter.

Susanne & Ole Munch
Tidligere ejere af Borum Industri A/S

 Interpresent A/S

Vi har været yderst tilfredse med samarbejdet med Virksomhedsbørsen i forbindelse med salg af vores virksomhed. Vi kunne koncentrere os 100 % om driften af vores virksomhed, eftersom konsulenten (Jørn Andersen) sørgede at udfærdige et præsentabelt og veldokumenteret prospekt. Vi forsøgte at sælge vores virksomhed selv i første omgang men erfarede, at det tog alt for meget af vores tid, og vi spildte meget tid på irrelevante fremvisninger og møder. Jørn Andersen fra Virksomhedsbørsen præsenterede os for langt mere potentielle og relevante købere, som han forud for et møde med køberen havde indhentet referencer og de nødvendige kapitaloplysninger på. Vi er ikke i tvivl om, at det økonomisk og ressourcemæssigt har været en meget stor fordel for os at have et professionelt team som Virksomhedsbørsen bag os i forbindelse med salg af vores virksomhed.

Janne Munk Jensen, tidligere ejer Interpresent

Beta Instruments ApS

Jeg besluttede for ca. 3 år siden at Beta Instruments skulle sælges, og at jeg vil afslutte min tid som firmaejer omkring 2014. Inden for en periode af ca. 2 år deltog jeg på 2 møder arrangeret af Ole Pedersen, Virksomhedsbørsen, og det gav mig gode inputs og noget at tænke over. I efteråret 2012 følte jeg mig mentalt klar til at søge efter en køber. Jeg erfarede hurtigt, at det ikke var så ligetil at finde en køber til BI, idet hele værdien lå som Goodwill. De ”store spillere” på markedet ville nok ikke være interesseret, så jeg kontaktede Ole Pedersen, Virksomhedsbørsen.
En venlig og effektiv modtagelse, og snart var der arrangeret møder med de personer som fik ansvaret for at finde emner og udarbejde salgsmateriale.
Efter nogle måneder kunne Virksomhedsbørsen melde om god interesse for køb af BI. Inden for 5 måneder blev det til realitetsforhandlinger, og vi havde flere møder med den potentielle køber. OP viste sig at være en meget effektiv forhandler, og særdeles velforberedt. Jeg føler vi havde et godt Teamwork. Efter ca. 3-5 møder med køber var vi klar til underskrift, og køber virkede også meget tilfreds, selvom der havde været nogle lidt hårde forhandlinger forud omkring beregningen af værdien af Anpartsoverdragelsen.
Desværre skete der det, at aftalegrundlaget pludselig ændrede sig, forårsaget af udefra kommende dispotioner, som vi ikke var herre over, og salget måtte afbrydes eller opgives.
Også i denne situation viste OP og Virksomhedsbørsen sig som effektive rådgivere. Nye møder med køber blev aftalt, og sammen nåede vi frem til et nyt købsgrundlag, som sluttelig førte frem til et salg af Beta Instruments ApS. Kontrakten blev underskrevet den 21. december 2013

John Sørensen