Virksomhedsbørsen

Virksomhedsbørsen as har siden 1997 formidlet salg og køb af små og mellemstore virksomheder og er i dag en af landets ledende virksomhedsmæglere.

I starten af 2017 gennemgik Virksomhedsbørsen as et ejerskifte, hvor der også for at styrke kompetencerne og højne det professionelle niveau tiltrådte en ny ledelse, der har gennemført en række omfattende strategiske forandringer, der løbende bliver implementeret i forretningsgrundlaget for at styrke evnen til fortsat at kunne levere en professionel og tidssvarende rådgivning for vores mange kunder. Målet og visionen med denne tilgang er, at kunne indtage positionen som Danmarks ubetinget bedste og stærkest virksomhedsmægler.

Organisationen består af kompetente og erfarne medarbejdere, der alle har en lang og ikke mindst succesfuld erhvervskarriere bag sig. Vores kernekompetencer inden for virksomhedsformidling og –udvikling er langt mere kommercielt end finansielt orienteret baseret på en operationel erfaring inden for ledelse, forretningsudvikling og afsætning. Hertil kommer stor ledelseserfaring fra internationale markeder og koncerner samt en enkelt person i rådgiverteamet, der stod i spidsen for vinderen af Børsens landsdækkende gazellepris i 2007.

Det betyder, at vores rådgivning ikke kun afvikles af konsulenter uden nævneværdig praktisk ledelses- og erhvervserfaring og derfor kun indeholder den finansielle vinkel, men at rådgivningen også er baseret på en stor praktisk erfaring fra store stillinger i erhvervslivet. Hermed kan vi garantere en holistisk rådgivning, der sikrer den bedst mulige løsning.

Vi tager altid afsæt i kundens ønske og behov og med mottoet; ”Det er mæglerens fornemste opgave, at værne om sælgerens arv og køberens fremtid”. Dermed sikrer vi værdiskabelse på begge sider af bordet.

Hvert år formidler vi virksomheder med en samlet transaktionsværdi på omkring 500 millioner kroner i segmenterne for små og mellemstore virksomheder. Dermed er vi en af landets absolut største virksomhedsmæglere i disse segmenter og vil fortsat fokuseret tilstræbe, at sikre det optimale grundlag for en fremtidig udvikling af vores kompetencer og ekspertise.

Vision og mission

Vores vision er:

1) At skabe standarden for holistisk og værdiskabende service og rådgivning i forbindelse med salg og køb af virksomheder

Vores mission er:

1) At vores virksomheder kontinuerligt skaber vækst og positive resultater.

Det skal ske gennem en stærk faglig afvikling og håndtering af alle opgaver og processer baseret på et fremtidssikret og stærkt kommercielt grundlag.

2) At fremme ejerledernes muligheder for at kunne gennemføre et salg eller køb med det bedst mulige resultat og udgangspunkt for enten at fortsætte driften af virksomheden eller det bedst mulige afsæt i en ny rolle.

Det skal ske gennem fortsat udvikling af det kommercielle økosystem bestående af egne interne kapaciteter og eksterne samarbejdspartnere, advokater, revisorer, pengeinstitutter, kapitalfonde, investorer og rådgivende specialister.