Elementer i en vellykket virksomhedsoverdragelse

Dato: juni 27, 2016

af:Carsten Birk Nielsen HD A/R seniormægler hos Virksomhedsbørsen as

Heldigvis gennemføres langt de fleste virksomhedsoverdragelser med succes. Nogle af grundene hertil er:

  • Timing
  • Rådgiver team
  • Risikominimering
  • Korrekt værdivurdering

 

Timing for virksomhedsoverdragelse

Det er vigtigt at finde det rette tidspunkt for at bringe en virksomhed til salg. Der er personlige overvejelser, men det er ligeledes vigtigt, at markedet for virksomhedsoverdragelser er positivt. Branchen for virksomheden er også afgørende.

Ofte ses, at virksomhedsejeren lige skal have endnu et godt år inden salget. Det kan desværre ofte være medvirkende til at forlænge salgsprocessen. Er der en positiv udvikling, indgår det naturligvis i en seriøs værdivurdering af virksomheden.

Når beslutningen er taget, er det vigtigt, at den valgte tidsplan overholdes. Skrider tiden og opfølgningen, tabes interessen hele vejen rundt.

Rådgiverteam

Sammensætningen af et kompetent og effektivt rådgiverteam fører dels til højere salgspriser og et effektivt forløb af salgsprocessen.

Virksomhedsejeren sammensætter ”holdet” sammen med virksomhedsmægleren. Valget af de øvrige rådgivere sker ud fra viden og kompetence inden for jura, økonomi, brancheviden m.v. Således vil det ikke blot være virksomhedens faste samarbejdspartnere, der indgår i rådgiverteamet.

Der spares tid og minimering af dobbeltarbejde ved sammensætning af det allerbedste team i forbindelse med overdragelse af en virksomhed.

Risikominimering

I forbindelse med enhver værdivurdering indgår de risici, som den pågældende virksomhed måtte have. En ærlig vurdering af risici kan føre til en afdækning forinden de ses af potentielle købere og investorer.

Risici er ud over afhængigheden af ejeren og nøglemedarbejdere også leverandørafhængighed, aftaler med change of control klausuler (kunders, leverandøres og andres betingelser ved virksomhedsoverdragelser) afhængighed af særlige aftaler og indtægter o.s.v.

 

Korrekt værdivurdering

En værdivurdering indgår med tyngde i virksomhedsejerens endelige beslutning. Derfor må alle elementer medtages, herunder korrektioner af regnskabsdata for at vise normalindtjeningen. Her indgår eksempelvis særlige lønaftaler, udgiftsførelse af udviklingsomkostninger, ejerbetingede kontingenter og tilskud m.v.

Endeligt spiller vilkår for en succesfyldt virksomhedsoverdragelse ind for ejeren og dennes familie. Det kan være hel eller delvis overdragelse, sælgerfinansiering, earn out løsninger, fortsat tilknytning til virksomheden og en række andre forhold.